Hãy tìm lãnh sự quán của bạn

Nông dân đang làm việc trên đồng ruộng: Một nhóm người đang thu hoạch nông sản trên đồng ruộng bằng xe tải.

Là người lao động nhập cư, bạn có quyền và nguồn lực để hỗ trợ bạn bất kể tình trạng nhập cư của bạn là gì. Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) sẵn sàng trợ giúp và đảm bảo rằng nơi làm việc của bạn an toàn và lành mạnh, đồng thời đảm bảo bạn nhận được đầy đủ tiền lương.

Lina Fronda: Hai người phụ nữ đang bán nông sản tại một quầy hàng ở Chợ Pike Place.

Là người lao động nhập cư, bạn phải đối mặt với những rủi ro và thách thức cụ thể và cần được tiếp cận với sự hỗ trợ, nguồn lực và thông tin về các quyền của mình trong các trải nghiệm với tư cách là một người lao động nhập cư – từ tuyển dụng, điều kiện làm việc khi ở Hoa Kỳ, đến trở về an toàn.

Chúng tôi nhận thấy rằng các quyền và nguồn lực liên quan đến bạn trải rộng trên nhiều tổ chức ở quốc gia của bạn và ở Hoa Kỳ.

Trang web này nhằm mục đích trả lời các câu hỏi phổ biến và cung cấp cho bạn thông tin về các nguồn lực bổ sung.