Hanapin ang iyong konsulado

Makipag-usap sa Isang Tao: Isang grupo ng mga taong nag-uusap sa labas ng isang motel.

"Gusto kong makausap ang isang taong mapagkakatiwalaan ko"

Welcome sa Programa ng Pakikipagsosyo sa Konsulado

Ang mga dayuhang konsulado sa Estados Unidos ay may mahalagang papel sa pagtulong sa kanilang mga mamamayan na nagtatrabaho dito. Ang mga konsulado ay mga tanggapan na itinatag ng gobyerno ng iyong sariling bansa para magbigay ng suporta at serbisyo sa kanilang mga mamamayang naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng Programang Pakikipagsosyo sa Konsulado, nakipagtulungan ang Kagawaran ng Paggawa sa mga embahada at konsulado ng Mexico, Guatemala, Honduras, at El Salvador para matiyak na mayroon kang impormasyon at tulong na kailangan mo habang nagtatrabaho sa Estados Unidos.

Mga Numero Ng Telepono Ng Kasosyong Embahada

Sa ibaba ay makikita mo ang mga numero ng telepono para sa pangunahing embahada ng ating mga kasosyong bansa. Ipaalam sa kanila na tumatawag ka para humingi ng tulong sa mga tanong o alalahanin mo tungkol sa iyong trabaho o lugar ng trabaho, at ibibigay nila sa iyo ang numero ng pinakamalapit na konsulado.

Kung hindi nakalista sa itaas ang iyong embahada, mahahanap mo sila dito.

Narito kung paano ka makikinabang sa pakikipagtulungan sa mga embahada at konsulado na ito:

  1. Impormasyon at tulong: Ang Kagawaran ng Paggawa, kasama ang mga embahada at konsulado, ay gustong tiyakin na alam mo ang tungkol sa mga karapatan mo sa trabaho. Ang mga ahensyang ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mahalagang impormasyon at tulong sa paraang madaling maunawaan.
  2. Mga pagkakataon para matuto: Ang mga ahensyang ito ay maaaring mag-alok ng mga espesyal na sesyon o workshop na malapit sa kung saan ka nagtatrabaho at nakatira para ipaliwanag ang mga panuntunan sa trabaho, patas na suweldo, at kaligtasan sa trabaho. Idinisenyo ang mga sesyong ito para ituro sa iyo ang kailangan mong malaman para maprotektahan ang sarili mo habang nagtatrabaho sa U.S.
  3. Pagbabahagi ng mga kapaki-pakinabang na materyales: Ang mga tanggapan ng Kagawaran ng Paggawa sa buong U.S. ay nagtatrabaho sa pakikipagtulungan sa mga lokal na konsulado para magbahagi ng mga kapaki-pakinabang na materyales na nagpapaliwanag kung paano mag-ulat ng mga problema sa trabaho o humingi ng tulong. Available ang mga materyal na ito sa iba't ibang wika para madali mong ma-access at maunawaan ang mga ito.
  4. Paghahanap ng suporta: Kung nahaharap ka sa anumang mga problema o paglabag sa mga karapatan mo, maaaring gabayan ka ng Kagawaran ng Paggawa at ng pinakamalapit na konsulado sa iyong lugar sa tamang lugar para sa tulong. Tutulungan ka nilang makuha ang suportang kailangan mo, kahit na hindi ka pamilyar sa sistema.

Tandaan, narito ang Kagawarang ng Paggawa at ang mga kasosyong embahada at konsulado nito para tulungan ka. Gusto nilang tiyakin na matatanggap mo ang buong bayad ng sahod at magkaroon ng ligtas na kapaligiran sa trabaho. Kung mayroon kang anumang mga tanong o kailangan mo ng tulong sa iyong mga karapatan sa trabaho kabilang ang pagsampa ng reklamo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa kanila. Nasa panig mo sila at nakatuon silang suportahan ka sa buong paglalakbay mo sa trabaho sa Estados Unidos.

Linggo Ng Mga Karapatan Sa Paggawa

Welcome sa Linggo ng Mga Karapatan sa Paggawa sa Estados Unidos, isang pakikipagtulungang pagsisikap sa pagitan ng Embahada ng Mexico at sa network ng 52 konsulado nito, kasama ang Kagawaran ng Paggawa ng U.S. at iba pang ahensya ng pederal na paggawa. Itinatampok ng sosyong ito ang pangako ng dalawang bansa sa pagtiyak ng mga karapatan sa paggawa, pagtataguyod ng ligtas at malusog na mga lugar ng trabaho, at buong pagbabayad ng sahod na protektado sa ilalim ng pederal na batas.

Ang linggong ito ay nagsisilbing pagdiriwang at pagkilala sa mga pangunahing karapatan ng lahat ng manggagawa sa buong bansa, na sumasaklaw sa hanay ng mga lokal na aktibidad sa antas na naglalayong isulong ang kamalayan, edukasyon, at adbokasiya para sa mga karapatan sa paggawa sa Estados Unidos. Bawat taon, sa loob ng linggo bago ang Araw ng Paggawa, ang mga konsulado at pederal na ahensya ng paggawa ay nag-oorganisa ng iba't ibang mga kaganapan at mga hakbangin para maakit ang mga manggagawa, employer, organisasyon, at komunidad. Ang ilang mga karaniwang uri ng aktibidad na nagaganap sa Linggo ng Mga Karapatan sa Paggawa ay:

  • Mga workshop at sesyon ng pagsasanay
  • Mga kampanyang pang-outreach at edukasyon
  • Mga kaganapan sa komunidad at mga perya
  • Legal na tulong at konsultasyon*
  • Mga kampanya sa media

Ang mga aktibidad na ito sa panahon ng Linggo ng Mga Karapatan ng Paggawa ay nagsisilbing pagbibigay-kapangyarihan sa mga manggagawa, pinapalakas ang mga proteksyon sa paggawa, at magtaguyod ng kultura ng paggalang at pagiging patas sa lugar ng trabaho. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga indibidwal, organisasyon at komunidad, ang Linggo ng mga Karapatan ng Paggawa ay nag-aambag sa mas malawak na layunin ng pagtiyak ng dignidad, pagkakapantay-pantay, at hustisya para sa lahat ng manggagawa.

*Sa ilang mga kaso, ang Linggo ng Mga Karapatan sa Paggawa ay maaaring mag-alok ng mga pagkakataon para sa mga manggagawa na makatanggap ng legal na payo, mga konsultasyon, o mga referral para humingi ng tulong sa mga potensyal na paglabag sa mga karapatan sa paggawa.