English Español العربية فارسی

 

بخش غرامت کارگران ساحل و لنگرگاه (DLHWC)

 

اطلاعیه سلب مسئولیت: «پرسش‌های متداول» (FAQ) صرفاً برای آشناسازی کلی کارکنان و کارفرمایان با بخشهایی از «قانون غرامت کارگران ساحل و لنگرگاه» (LHWCA) که در قالب «قانون پایگاه دفاعی» (DBA) بیان می‌شود، تدوین شده است. این «پرسش‌های متداول» ممکن است بیانگر دیدگاه کامل یا رسمی وزارت کار، دفتر برنامه‌های غرامت کارگران، یا بخش کارگران ساحل و لنگرگاه نباشد. این صفحه لزوماً حاوی تفسیر جامع یا جاری از DBA نیست و نباید، به هیچ عنوان، جایگزین تحقیقات خود طرف‌ها درباره مَراجع قانونی، نظارتی و قانون موضوعه مربوط به موضوعات مطرح‌شده در «پرسش‌های متداول» زیر شود. «پرسش‌های متداول» در واقع ابزار آگاهی‌بخش، و نه مرجع نهایی، است و نباید بیانیه نهایی سیاست‌های نهادی در نظر گرفته شود یا با این عنوان نقل شود. منابع اطلاعاتی دیگر، مانند قوانین و مقررات اجرایی، در بخش قوانین، مقررات و مطالب مرتبط وب‌سایت ما در دسترس قرار گرفته است.

 


 

 1. «قانون پایگاه دفاعی» (DBA) چیست؟

 2. چه‌کسانی مشمول DBA می‌شوند؟

 3. منظور از «کار عمومی» چیست؟

 4. آیا کار طبق کمک تحت‌پوشش DBA انجام می‌گیرد؟

 5. چه‌کسی DBA را اداره می‌کند؟

 6. مطالبات جدید مربوط به «قانون پایگاه دفاعی» را باید به کجا ارائه کنم؟

 7. DBA چه نوع مزایایی را پوشش می‌دهد؟

 8. نرخ غرامت چگونه تعیین می‌شود؟

 9. آیا مفادی درباره پرداخت غرامت به اتباع بیگانه و ساکنان غیر آمریکایی وجود دارد؟

 10. اگر در محل کار مصدوم شوم، چه باید بکنم؟

 11. چگونه از خدمات پزشکی برای درمان مصدومیت خودم استفاده کنم؟

 12. چگونه بابت ازکارافتادگی خودم غرامت دریافت کنم؟

 13. چگونه مصدومیت خودم را به کارفرما اطلاع دهم؟

 14. چگونه مطالبه غرامت را بر اساس مصدومیت خودم ثبت کنم؟

 15. چگونه مزایای فوت را دریافت کنم؟

 16. کارفرما، پس از آگاه شدن از مصدومیت کارگر/کارمند، چه باید بکند؟

 17. دفترهای منطقه‌ای OWCP چه خدماتی ارائه می‌کنند؟

 18. اگر طرف‌های دعوا نتوانند اختلاف(ات) خود را به‌طور غیررسمی حل کنند، چه می‌شود؟

 19. چگونه با دفتر منطقه‌ای OWCP تماس بگیرم؟

 20. چگونه از خارج از کشور، بدون دسترسی به دستگاه نمابر یا فکس، اسناد خود را ارائه کنم؟

 21. الزامات بیمه مربوط به DBA چیست؟

 22. چه‌کسانی مجاز به تامین پوشش DBA هستند؟

 23. آیا کارفرما باید برای اتباع خارجی پوشش DBA فراهم کند؟

 24. اگر کارفرما در پرداخت غرامت، طبق DBA، کوتاهی کند، چه می‌شود؟

 25. آیا حداقل نرخ حق‌بیمه DBA را وزارت کار تعیین می‌کند؟

 26. معافیت چیست؟

 27. چگونه می‌توان از معافیت استفاده کرد؟

 28. آیا کارفرما می‌تواند، با وجود برقرار بودن معافیت، مزایای DBA ارائه کند؟

 29. چه وظایفی، طبق DBA، در زمینه اطلاع‌رسانی بر عهده کارفرماست؟

 30. چرا نمی‌توان فرم LS-241 یا LS-242 را از طریق اینترنت دانلود کرد؟

 31. فرمهای Longshore را از کجا تهیه کنم؟

 32. از کجا می‌توانم اطلاعات بیشتری درباره ثبت مطالبات کسب کنم؟


1. «قانون پایگاه دفاعی» (DBA) چیست؟

DBA در واقع بخشی از «قانون غرامت کارگران ساحل و لنگرگاه» (LHWCA) است که غرامت ازکارافتادگی و مزایای پزشکی را برای کارکنان و مزایای فوت را برای بازماندگان واجدشرایط کارکنان پیمانکاران دولت ایالات‌متحده که خارج از این کشور کار می‌کنند، در نظر گرفته است. با چند استثنا، DBA مفاد LHWCA را شامل می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، به پرسش‌های متداول Longshore مراجعه کنید.


2. چه‌کسانی مشمول DBA می‌شوند؟

DBA این فعالیت‌های شغلی را پوشش می‌دهد:

 • کار برای کارفرمایان خصوصی در پایگاه‌های نظامی ایالات‌متحده یا زمین‌های مورد استفاده ایالات‌متحده برای کاربردهای نظامی در خارج از ایالات‌متحده، شامل سرزمین‌ها و متصرفات ایالات‌متحده؛

 • همکاری بر اساس قرارداد‌های کار عمومی (به پرسش متداول 3 مراجعه کنید) با هریک از نهادهای دولتی ایالات‌متحده، شامل قرارداد‌های عمرانی و خدماتی مرتبط با دفاع ملی یا فعالیت‌های جنگی خارج از ایالات‌متحده؛

 • کار بر اساس قرارداد‌های موردتایید و مشمول بودجه ایالات‌متحده بر اساس «قانون همکاری خارجی»، مثلاً در زمینه فروش نقدی تجهیزات، امکانات و خدمات نظامی به هم‌پیمانان آن، اگر قرارداد در خارج از ایالات متحده اجرا شود؛

 • همکاری با کارفرمایان آمریکایی ارائه‌دهنده خدمات رفاهی یا خدمات مشابه در خارج از ایالات متحده، به نفع نیروهای مسلح، مثلاً سازمان‌های یونایتد سرویس (USO)؛ و

 • موارد مصدومیت یا فوت هریک از کارکنان در جریان حمل و نقل به/از محل کار، در‌صورتی‌که امکانات حمل و نقل یا هزینه آن را کارفرما یا ایالات‌متحده فراهم کرده باشد.

در صورت برآورده شدن هریک از معیارهای بالا، همه کارکنان فعال در این مشاغل، صرف‌نظر از تابعیت آنها، ازجمله شهروندان و ساکنان ایالات متحده، اتباع کشور میزبان و مستخدمان ملی و نیز اتباع کشور ثالث (افرادی که از کشورهای دیگر برای کار در کشور میزبان استخدام می‌شوند)، تحت‌پوشش «قانون» قرار می‌گیرند.

DBA در مورد مصدومیت یا فوت این افراد کاربرد ندارد: (1) کارکنان مشمول مفاد «قانون غرامت کارکنان فدرال»؛ (2) کارکنان فعال در بخش کشاورزی و خدمات درون‌مرزی، یا دیگر مشاغل گهگاهی و نه معمول مربوط به دادوستد، کسب‌وکار یا حرفه کارفرما؛ و (3) ناخدا یا هریک از خدمه کشتی


3. منظور از «کار عمومی» چیست؟

«کار عمومی» در «قانون» به هر نوع بهسازی ثابت یا هر نوع پروژه، ثابت یا غیرثابت، شامل ساخت، اصلاح، حذف یا تعمیر برای مصرف عمومی ایالات‌متحده یا هم‌پیمانان آن اطلاق می‌شود. البته، «کار عمومی» منحصر به ساخت‌وساز نیست. این تعریف شامل هر پروژه یا عملیات مشمول قراردادها و پروژه‌های خدماتی مرتبط با دفاع ملی یا فعالیت‌های جنگی نیز می‌شود.


4. آیا کار طبق کمک تحت‌پوشش DBA انجام می‌گیرد؟

بخش ‎1651(a)(4) ‏از DBA استخدام مشمول «قرارداد بسته‌شده با ایالات متحده» را که وظایف آن باید خارج از سرزمین‌های قاره‌ای ایالات متحده و در چارچوب کار عمومی اجرا شود، پوشش می‌دهد. وزارت کار رای دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات‌متحده در پرونده دانشگاه روچستر علیه Hartman (Vishniac)، 618 F.2d 170 (2nd Cir. 1980) را پذیرفت. طبق این رای، کاری که بر اساس کمک انجام بگیرد، مشمول بخش ‎1651(a)(4) ‏نمی‌شود زیرا کنگره قوانینی برای متمایز کردن کمک از قراردادها تصویب کرده است. همچنین، کاری که طبق توافق همکاری انجام می‌گیرد، مشمول ‎1651(a)(4) نمی‌شود.

البته، بخش ‎1651(a)(5) ‏از DBA استخدام مشمول «قرارداد موردتایید و مشمول بودجه ایالات‌متحده» را که وظایف آن باید خارج از سرزمین‌های قاره‌ای ایالات متحده و در چارچوب «قانون همکاری خارجی» اجرا شود، پوشش می‌دهد. بنابراین، اگر گیرنده بودجه فدرال (صرف‌نظر از این که بر اساس قرارداد، کمک یا توافق همکاری ارائه شود) پیمانکار یا پیمانکاری فرعی را برای انجام دادن کار مشمول بودجه «قانون همکاری خارجی» استخدام کند، این کار احتمالاً مشمول بخش ‎1651(a)(5) ‏از DBA می‌شود. «هیات بازبینی مزایا» تشخیص داده است که بخش ‎1651(a)(5) ‏این الزام را ایجاد نمی‌کند که کارگر/کارمند مصدوم در چارچوب قراردادی که ایالات‌متحده یک طرف آن است، مشغول کار بوده باشد. مراجعه کنید به Delgado علیه Air Serve International، 47 BRBS 39 (2013). کافی است که وظایف شغلی مدعی در چارچوب قرارداد «موردتایید و مشمول بودجه» OWCP انجام گرفته باشد.


5. چه‌کسی DBA را اجرا می‌کند؟

وزارت کار (DOL) ایالات‌متحده، دفتر برنامه‌های غرامت کارگران (OWCP)، بخش غرامت کارگران ساحل و لنگرگاه (DLHWC)، DBA را در سه منطقه اجرا می‌کند: منطقه شرقی، که دفترهای فرعی آن در شهرهای زیر واقع است: بوستون، ماساچوست؛ نیویورک، نیویورک؛ و نورفوک، ویرجینیا؛ منطقه جنوبی، که دفترهای آن در شهرهای زیر واقع است: جکسون‌ویل، فلوریدا؛ نیواورلئان، لوییزیانا؛ هوستون، تگزاس؛ و منطقه غربی، که دفترهای آن در شهرهای زیر واقع است: لانگ‌بیچ، کالیفرنیا؛ سان‌فرانسیسکو، کالیفرنیا؛ و سیاتل، واشنگتن.


6. مطالبات جدید مربوط به «قانون پایگاه دفاعی» را باید به کجا ارائه کنم؟

 

یا (اگر نمابر یا فکس در دسترس نباشد):

 • به شماره نمابر یا فکس تشکیل پرونده ارسال کنید: (202) 513-6814 - این روش ترجیحی دریافت فرمهای «تشکیل پرونده» است.

 • فرمهای تشکیل پرونده را از طریق پست به دفتر جکسون‌ویل DLHWC بفرستید. دفتر جکسون‌ویل سایت Central Case Create است و پرونده‌های موارد مصدومیت/فوت مشمول «قانون غرامت کارگران ساحل و لنگرگاه» (LHWCA) و ملحقات آن را برای همه دفترهای فرعی، صرف‌نظر از محل وقوع مصدومیت یا محل سکونت کارگر/کارمند مصدوم، تشکیل می‌دهد.

 

U. S. Department of Labor
Office of Workers' Compensation Programs
Division of Longshore and Harbor Workers' Compensation
Charles E. Bennett Federal Building
400 West Bay Street, Room 63A, Box 28
Jacksonville, FL 32202

همچنین، برای بارگذاری الکترونیکی مستقیم اسناد به مرکز تشکیل پرونده OWCP یا خود پرونده، می‌توانید از «درگاه دسترسی الکترونیک امن» (SEAPortal) Longshore استفاده کنید. SEAPortal در این وب‌سایت در دسترس است: https://seaportal.dol.gov.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مقصد ارسال فرم مطالبه جدید و روش ارائه مستندات به OWCP/DLHWC، به پرسش‌های متداول ارائه اسناد و ارتباط با OWCP مراجعه کنید.


7. DBA چه نوع مزایایی را پوشش می‌دهد؟

«قانون پایگاه دفاعی» مزایای ازکارافتادگی و پزشکی را برای کارکنان تحت‌پوشش مصدوم‌شده در جریان/بر اثر فعالیت شغلی، و مزایای فوت را برای بازماندگان واجدشرایط کارکنان فوت‌شده در جریان/بر اثر فعالیت شغلی تامین می‌کند. غرامت ازکارافتادگی کلی دو-سوم میانگین دستمزد هفتگی کارگر/کارمند، تا سقف بیشینه نرخ هفتگی جاری، است. بابت کاهش جزیی درآمد نیز غرامت پرداخت می‌شود.

مزایای فوت با نرخ معادل نصف میانگین دستمزد هفتگی کارگر/کارمند، قابل‌پرداخت به همسر یا یک فرزند بازمانده، یا دو-سوم میانگین دستمزد هفتگی، قابل‌پرداخت به دو یا چند بازمانده واجدشرایط، تا سقف بیشینه نرخ هفتگی جاری، است. «قانون پایگاه دفاعی» ماده LHWCA در مورد پرداخت هزینه‌های معقول خاکسپاری، تا سقف $3,000، را نیز پوشش می‌دهد.

مزایای ازکارافتادگی کلی و فوت مشمول تعدیل سالانه هزینه زندگی می‌شود.

کارگر/کارمند مصدوم همچنین می‌تواند از خدمات درمانی پزشک موردنظر خود، بنا به الزامات مصدومیت، برخوردار شود.

حداقل نرخ مزایای LHWCA شامل مطالبات DBA نمی‌شود.


8. نرخ غرامت چگونه تعیین می‌شود؟

مزایای غرامت معادل دو-سوم میانگین دستمزد هفتگی (AWW) کارگر/کارمند، تا سقف بیشینه نرخ هفتگی، است.

AWW استفاده‌شده باید به‌طور معقول نماینده توانایی سالانه کارگر/کارمند در زمینه کسب درآمد باشد. برای محاسبه AWW ممکن است از اسنادی مانند قرارداد استخدام، فرمهای مالیات W-2، اسناد پرداخت دستمزد و پرونده تامین اجتماعی استفاده شود. برای محاسبه دستمزد افراد شاغل در کشورهای دیگر، معمولاً این عوامل مدنظر قرار می‌گیرد: هزینه مسکن در کشور خارجی، تعدیل‌های هزینه زندگی، جایزه/پاداش پایان کار، دستمزد مرخصی یا تعطیلات، اضافه‌کاری، و دستمزد روزانه، تا‌جایی‌که با هزینه‌های دیگر همپوشانی نداشته باشد.


9. آیا مفادی درباره پرداخت غرامت به اتباع بیگانه و ساکنان غیر آمریکایی وجود دارد؟

بله. دو ماده در این زمینه وجود دارد:

الف. پرونده‌های شامل اتباع بیگانه و ساکنان غیرآمریکایی را می‌توان با تبدیل‌پذیر کردن مزایای پرداخت‌شده بابت ازکارافتادگی دائم و فوت، حل‌وفصل کرد. در این موارد، کارفرما/شرکت بیمه ممکن است به‌صورت یکجا مبلغی به‌عنوان نیمی از ارزش جاری غرامت آینده‌ای که OWCP تعیین می‌کند، پرداخت نماید. مزایای پزشکی را نمی‌توان تغییر داد.

ب. مزایای فوت را فقط می‌توان به همسر یا فرزند(ان) بازمانده یا، در صورت نبود همسر یا فرزند بازمانده، به والدین تحت‌تکفل پرداخت کرد.


10. اگر در محل کار مصدوم شوم، چه باید بکنم؟

 • شما باید موضوع را هرچه زودتر به سرپرست یا نماینده کارفرما اطلاع دهید.

 • اگر مصدومیت شما نیازمند رسیدگی پزشکی باشد، باید هرچه زودتر برای دریافت خدمات درمانی اقدام کنید.

 • شما می‌توانید پزشک موردنظر خودتان را برای درمان مصدومیت خود انتخاب کنید. شما باید فرم LS-1، یا همان «درخواست معاینه و/یا درمان»، را که برای درخواست مجوز درمان پزشکی به کار می‌رود، از کارفرمای خود دریافت کنید. البته، در شرایط اضطراری، شما می‌توانید مجوز مرتبط، را پس از دریافت درمان اضطراری، از کارفرما یا شرکت بیمه درخواست کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به پرسش‌های متداول Longshore مراجعه کنید.


11. چگونه از خدمات پزشکی برای درمان مصدومیت خودم استفاده کنم؟

اگر برای درمان مصدومیت ناشی از کار به درمان پزشکی نیاز داشته باشید، باید از کارفرما بخواهید که مجوز درمان به‌وسیله پزشک برگزیده خودتان را صادر کند. اگر وضعیت اضطراری باشد یا اگر نتوانید با کارفرمای خود تماس بگیرید، باید به نزدیک‌ترین بیمارستان یا پزشک مراجعه کنید، ولی باید موضوع را در اولین فرصت به کارفرمای خود اطلاع دهید.

مسئولیت پرداخت هزینه خدمات حمل‌و‌نقل پزشکی و/یا بازگشت به کشور برای دریافت خدمات درمانی (در صورت لزوم) بر عهده شرکت بیمه DBA است.


12. چگونه بابت ازکارافتادگی خودم غرامت دریافت کنم؟

اگر دوره ازکارافتادگی شما بیش از 3 روز باشد، مبلغ غرامت باید ظرف 14 روز از تاریخ اولین نوبت آگاه شدن کارفرما از موضوع افت دستمزد شما، پرداخت شود. البته، پرداخت در‌ صورتی عقب‌افتاده محسوب می‌شود که 14 روز از آن تاریخ سپری شده باشد. بدین‌ترتیب، شرکت بیمه 28 روز برای اولین پرداخت مهلت خواهد داشت. پس از آن، مبالغ باید در قالب اقساط دو-هفته‌ای پرداخت شود، مگر‌این‌که کارفرما یا شرکت بیمه پذیرش مسئولیت پرداخت مزایا را نپذیرد و «اطلاعیه اعتراض» (Notice of Controversion)، فرم LS-207، ارائه کند. به پرسش متداول 23 Longshore که به «اطلاعیه اعتراض» مربوط می‌شود، مراجعه کنید.

اگر اولین چک غرامت را در موعد مقرر دریافت نکنید، باید با دفتر فرعی منطقه‌ای که مسئول رسیدگی به مطالبه شماست تماس بگیرید و از آنها راهنمایی بخواهید. ممکن است بابت تاخیر پرداخت مزایا نیز به شما غرامت تعلق بگیرد.


13. چگونه مصدومیت خودم را به کارفرما اطلاع دهم؟

اطلاعیه کتبی مصدومیت خود را ظرف 30 روز در قالب فرم LS-201 (اطلاعیه مصدومیت یا مرگ کارگر) به کارفرمای خود ارائه کنید. برای برخی مطالبات مربوط به آسیب شنوایی و بیماری ناشی از کار، فرصت بیشتری در نظر گرفته می‌شود.


14. چگونه مطالبه غرامت را بر اساس مصدومیت خودم ثبت کنم؟

مطالبه غرامت را کتباً و در قالب فرم LS-203 (مطالبه غرامت کارگر) به OWCP اطلاع دهید. این کار باید ظرف یک سال از تاریخ مصدومیت یا آخرین نوبت پرداخت غرامت، هریک که دیرتر باشد، انجام بگیرد. مهلت ثبت مطالبه در مورد بیماری‌های مرتبط با شغل دو سال پس از آگاه شدن کارگر/کارمند یا بازمانده واجدشرایط از وجود رابطه بین بیماری، فوت یا ازکارافتادگی با شرایط شغلی کارگر/کارمند است.

اگر شماره پرونده OWCP داشته باشید، باید فرم مطالبه را به‌صورت الکترونیکی، با استفاده از «درگاه دسترسی الکترونیک امن Longshore» (SEAPortal) در پرونده خود بارگذاری کنید. SEAPortal در این وب‌سایت در دسترس است: https://seaportal.dol.gov. همچنین، شما می‌توانید فرم را به سایت Central Mail Receipt ما تحویل دهید. اگر شماره پرونده OWCP ندارید، باید:

 • به شماره نمابر یا فکس تشکیل پرونده ارسال کنید: (202) 513-6814 - این روش ترجیحی دریافت فرمهای «تشکیل پرونده» است.

 • فرمهای تشکیل پرونده را از طریق پست به دفتر جکسون‌ویل DLHWC بفرستید. دفتر جکسون‌ویل سایت Central Mail Receipt برنامه است و پرونده‌های موارد مصدومیت/فوت مشمول «قانون غرامت کارگران ساحل و لنگرگاه» (LHWCA) و ملحقات آن را برای همه دفترها، صرف‌نظر از محل وقوع مصدومیت یا محل سکونت کارگر/کارمند مصدوم، تشکیل می‌دهد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر، به پرسش‌های متداول ارائه اسناد و ارتباط با OWCP مراجعه کنید.


15. چگونه از مزایای فوت استفاده کنم؟

اطلاعیه کتبی فوت کارگر/کارمند را ظرف 30 روز در قالب فرم LS-201 (اطلاعیه مصدومیت یا مرگ کارگر) به کارفرمای خود ارائه کنید. مطالبه غرامت را کتباً و در قالب فرم LS-262 (مطالبه مزایای فوت)، ظرف یک سال پس از تاریخ فوت کارگر/کارمند، به OWCP اطلاع دهید.

اگر شماره پرونده OWCP داشته باشید، باید فرم مطالبه را به‌صورت الکترونیکی، با استفاده از «درگاه دسترسی الکترونیک امن Longshore» (SEAPortal) در پرونده خود بارگذاری کنید. SEAPortal در این وب‌سایت در دسترس است: https://seaportal.dol.gov. همچنین، شما می‌توانید فرم را به سایت Central Mail Receipt ما تحویل دهید. اگر شماره پرونده OWCP ندارید، باید:

 • به شماره نمابر یا فکس تشکیل پرونده ارسال کنید: (202) 513-6814 - این روش ترجیحی دریافت فرمهای «تشکیل پرونده» است.

 • فرمهای تشکیل پرونده را با پست به دفتر جکسون‌ویل DLHWC بفرستید. دفتر جکسون‌ویل سایت Central Case Create است و پرونده‌های موارد مصدومیت/فوت مشمول «قانون غرامت کارگران ساحل و لنگرگاه» (LHWCA) و ملحقات آن را برای همه دفترهای فرعی، صرف‌نظر از محل وقوع مصدومیت یا محل سکونت کارگر/کارمند مصدوم، تشکیل می‌دهد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر، به پرسش‌های متداول ارائه اسناد و ارتباط با OWCP مراجعه کنید.


16. کارفرما، پس از آگاه شدن از مصدومیت کارگر/کارمند، باید چه کند؟

کارفرما باید مورد مصدومیت را، به محض آگاه شدن از آن، به شرکت بیمه یا، اگر پوشش بیمه خویش‌فرما برقرار باشد، به مدیر مطالبات اطلاع دهد. در صورت لزوم، باید بلافاصله مجوز درمان پزشکی صادر شود. فرم LS-202 (اولین گزارش کارفرما درباره مصدومیت یا بیماری ناشی از کار) باید (از طریق SEAPortal، شماره نمابر Case Create: (202) 513-6814 (برای مطالبات جدیدی که هنوز شماره پرونده ندارند) یا به نشانی دفتر فرعی جکسون‌ویل)، ظرف 10 روز از تاریخ مصدومیتی که سبب از دست رفتن حداقل یک شیفت کاری شده است، ارائه شود. فرمها و اطلاعیه‌های دیگر، و نیز گزارش‌های پزشکی، باید بنا به الزامات قانونی، با OWCP ثبت شود.


17. دفترهای منطقه‌ای OWCP چه خدماتی ارائه می‌کنند؟

 • OWCP/DLHWC پرونده‌های موارد مصدومیت و فوت گزارش‌شده در چارچوب LHWCA و ملحقات آن را نگهداری می‌کند و با بازبینی مطالبات اطمینان حاصل می‌کند که پرداخت مزایای مرتبط به‌سرعت و با دقت و طبق مفاد «قانون» صورت بگیرد.

 • کارکنان رسیدگی به مطالبات می‌توانند اطلاعات و راهنمایی‌های لازم درباره شرایط دریافت غرامت، مزایای پزشکی و مزایای توان‌بخشی حرفه‌ای را به کارفرمایان، شرکت‌های بیمه و کارکنان مصدوم ارائه کنند.

 • در صورت بروز اختلاف در زمینه مطالبات، OWCP/DLHWC می‌تواند، از طریق برگزاری نشست‌های غیررسمی و ارائه پیشنهادهای کتبی درباره صلاحیت بهره‌مندی از مزایا، به طرف‌ها در زمینه رفع اختلاف کمک کند. اگر طرف‌ها نتوانند اختلافات خود را حل‌وفصل کنند و هریک از طرف‌ها خواستار رسیدگی رسمی به اختلاف نزد دفتر «قضات حقوق اداری» (OALJ) شود، OWCP/DLHWC پرونده را برای رسیدگی رسمی به مرجع مرتبط ارجاع می‌دهد.

 • خدمات توان‌بخشی حرفه‌ای، در صورت لزوم، به کارکنان دچار ازکارافتادگی دائم ارائه می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، به پرسش‌های متداول توان‌بخشی حرفه‌ای مراجعه کنید.

 • OWCP/DLHWC مسئولیت مدیریت «صندوق ویژه» را که غرامت ازکارافتادگی را به کارکنان مصدوم یا، در شرایط خاص، به بازماندگان آنها می‌پردازد، بر عهده دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره «صندوق ویژه»، به پرسش متداول 41 Longshore مراجعه کنید.


18. اگر طرف‌های دعوا نتوانند اختلاف(ات) خود را به‌طور غیررسمی حل کنند، چه می‌شود؟

اگر طرفین نتوانند اختلاف(ات) خود را به روش غیررسمی برطرف کنند، می‌توانند درخواست کنند که دعوا، برای رسیدگی رسمی، به «دفتر قضات حقوق اداری» (OALJ) ارجاع داده شود. برای اعتراض به تصمیم قاضی حقوق اداری، می‌توان به «هیات بازبینی مزایا» (BRB) و سپس، بسته به محل رسیدگی به مطالبات، به «دادگاه منطقه‌ای ایالات‌متحده» یا «دادگاه استیناف ایالات‌متحده» مراجعه کرد.


19. چگونه با دفتر فرعی منطقه‌ای OWCP تماس بگیرم؟

مرزهای حوزه قضایی DBA و اطلاعات تماس دفترهای فرعی منطقه‌ای مرتبط را می‌توانید در صفحه حوزه قضایی قانون پایگاه دفاعی Longshore که برای مدعیان ساکن خارج از ایالات‌متحده طراحی شده است، بیابید. مدعیان دیگر، می‌توانند اطلاعات تماس را در بخش تماس با ما وب‌سایت DLHWC بیابند.


20. چگونه از خارج از کشور، بدون دسترسی به دستگاه نمابر یا فکس، اسناد خود را ارائه کنم؟

برای بارگذاری الکترونیکی مستقیم اسناد در پرونده OWCP، می‌توانید از «درگاه دسترسی الکترونیک امن» (SEAPortal) Longshore استفاده کنید. SEAPortal در این وب‌سایت در دسترس است: https://seaportal.dol.gov.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SEAPortal، به بخش «پرسش‌های متداول» (FAQ) در سایت SEAPortal مراجعه کنید.


21. الزامات بیمه مربوط به DBA چیست؟

الزامات بیمه مربوط به DBA مشابه الزامات مربوط به LHWCA است. طبق قانون Longshore، همه کارفرمایان (شامل پیمانکاران اصلی و فرعی) ملزم به تامین پوشش بیمه برای پرداخت مزایای غرامت به کارکنان مشمول «قانون» یا کارکنان دارای بیمه مجاز خویش‌فرما هستند. اگر پیمانکار فرعی در پرداخت غرامت کوتاهی کند، پیمانکار اصلی باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرد و زمینه پرداخت مزایا را فراهم نماید.


22. چه‌کسانی مجاز به تامین پوشش DBA هستند؟

OWCP مسئول تایید شرکت‌های بیمه و بیمه خویش‌فرمای کارفرمایان است. برای مشاهده فهرست شرکت‌های بیمه مجاز و کارفرمایان مجاز دارای پوشش بیمه خویش‌فرما، به بخش شرکت بیمه از وب‌سایت ما مراجعه کنید.


23. آیا کارفرما باید برای اتباع خارجی پوشش DBA فراهم کند؟

بله. مزایای مشمول DBA، صرف‌نظر از ملیت افراد، قابل‌پرداخت است. بنابراین، کارفرمایان باید برای همه کارکنانی که در چارچوب قراردادهای دولت ایالات‌متحده در خارج از ایالات‌متحده کار می‌کنند، پوشش بیمه فراهم کنند. شهروندان و ساکنان ایالات‌متحده، اتباع کشور میزبان (مستخدمان محلی) و اتباع کشورهای ثالث (افرادی که از کشورهای دیگر برای کار در کشور میزبان استخدام می‌شوند) مشمول این الزام می‌شوند.


24. اگر کارفرما در پرداخت غرامت، طبق DBA، کوتاهی کند، چه می‌شود؟

کارفرمایی که در پرداخت غرامت مشمول «قانون» از طریق شرکت بیمه، یا در دریافت مجوز تامین پوشش بیمه خویش‌فرما کوتاهی کند، ممکن است تحت پیگرد کیفری قرار بگیرد و با مجازات حبس و/یا جریمه روبرو شود. اگر کارفرما یک شرکت باشد، رئیس، منشی و خزانه‌دار ممکن است جداگانه و شخصاً، همراه با شرکت، بابت غرامت یا دیگر مزایای قابل‌پرداخت تحت پیگرد قرار بگیرند.

اگر کارفرما تحت‌پوشش بیمه نباشد، کارگر/کارمند مصدوم می‌تواند طبق «قانون» درخواست غرامت کند یا برای دریافت غرامت مربوط به صدمات، بر اساس قانون صدمه و خسارت، اقامه دعوا کند. در چنین دعوایی، کارفرما نمی‌تواند به دفاع مبتنی بر قانون عرفی متوسل شود و مثلاً ادعا کند که کارگر/کارمند (1) بر اساس تقصیر خود در وقوع مصدومیت یا (2) سهل‌انگاری یا اشتباه خود از دریافت غرامت محروم است.


25. آیا حداقل نرخ حق‌بیمه DBA را وزارت کار تعیین می‌کند؟

خیر. وزارت کار دخالتی در تعیین نرخ حق‌بیمه ندارد. همه شرکت‌های مجاز بیمه بر اساس قوانین ایالتی که در آن مستقر هستند، فعالیت می‌کنند.


26. معافیت چیست؟

وزیر کار، بنا به درخواست کتبی رئیس ادارات یا دیگر نهادهای ایالات‌متحده، می‌تواند هر قرارداد، محل کار یا رده کارکنان را از شمول «قانون پایگاه دفاعی» خارج کند. سیاست وزارت کار این است که چنین معافیتی شامل شهروندان یا ساکنان قانونی ایالات‌متحده یا کارکنان تحت استخدام ایالات‌متحده نشود. معافیت، پس از صادر شدن مجوز آن، در صورتی معتبر محسوب می‌شود که مزایای جایگزین غرامت، طبق قانون محلی جاری، برای کارکنان مشمول معافیت در نظر گرفته شود. اگر قانونی برای پرداخت غرامت به کارکنان محلی وجود نداشته باشد، این معافیت اعمال نمی‌شود و اتباع بیگانه شاغل در چارچوب قرارداد ایالات‌متحده تحت‌پوشش DBA قرار می‌گیرند.


27. چگونه می‌توان از معافیت استفاده کرد؟

برای بهره‌مندی از معافیت، رئیس اداره یا نهاد دولتی ایالات‌متحده، باید بسته درخواست معافیت DBA را ارائه کند. این بسته را می‌توان از طریق پست به مدیر OWCP ارسال کرد: U.S. Department of Labor, OWCP, Division of Longshore and Harbor Workers' Compensation, 200 Constitution Avenue NW, Rm C-4319, Washington, DC 20210. بسته را می‌توان از طریق نشانی ایمیل DLHWC-Public@dol.gov نیز ارسال کرد.

بسته معافیت کامل شامل موارد زیر است:

 • فرم BEC 565، درخواست معافیت - قانون پایگاه دفاعی

 • رونوشت ترجمه‌شده قانون غرامت کارگران مربوط به کشور موردنظر.

 • نشانی وب‌سایت‌های مرتبط، اگر قرار است اطلاعات از اینترنت استخراج شود.

 • مقایسه مزایای غرامت کارگران در کشور موردنظر با مزایای DBA، شامل ارجاعات خاص به مفاد مرتبط از قانون غرامت کارگران در کشور موردنظر. نمودار غرامت DBA که می‌توان از آن برای تحلیل لازم استفاده کرد. با‌این‌که استفاده از نمودار اکسل پیوست اجباری نیست، تحلیل همه مزایای مندرج در آن نمودار الزامی است.

همچنین، توجه کنید که OWCP/DLHWC ممکن است دیگر عوامل مرتبط خارج از آن نمودار را مدنظر قرار دهد و این که محتوای آن نمودار را نمی‌توان فهرست جامع تلقی کرد.


28. آیا کارفرما می‌تواند، با وجود برقرار بودن معافیت، مزایای DBA ارائه کند؟

بله. هیچ ممنوعیتی در زمینه ارائه پوشش DBA به کارکنان مشمول معافیت وجود ندارد.


29. چه وظایفی، طبق DBA، در زمینه اطلاع‌رسانی بر عهده کارفرماست؟

DBA این ماده LHWCA را پوشش می‌دهد: هر کارفرمایی که تامین غرامت در چارچوب «قانون» را پذیرفته است، بایدفرم LS-241 (اطلاعیه ویژه کارکنان) یا LS-242 (اطلاعیه ویژه کارکنان کارفرمایان دارای پوشش بیمه خویش‌فرما) را در مکانی باز و در محدوده کسب‌وکار خود در معرض دید عموم قرار دهد. این اطلاع‌رسانی باید شامل نام و نشانی نماینده کارفرما که مسئول دریافت اطلاعیه مصدومیت است، و نیز نام شرکت بیمه (احتمالی) که کارفرما از طریق آنْ غرامت را پرداخت می‌کند، باشد. تاریخ انقضای بیمه‌نامه نیز باید به اطلاع عموم برسد.


30. چرا نمی‌توان فرم LS-241 یا فرم LS-242 را از طریق اینترنت دانلود کرد؟

فرم LS-241، اطلاعیه ویژه کارکنان و فرم LS-242، اطلاعیه ویژه کارکنان کارفرمایان دارای پوشش بیمه خویش‌فرما، فرمهای کنترل‌شده هستند و در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند. کارفرما فرم LS-241 را پس از تایید یا تمدید پوشش بیمه از شرکت بیمه دریافت می‌کند. کارفرمای دارای پوشش بیمه خویش‌فرما فرم LS-242 را پس از تایید مجوز بیمه خویش‌فرما از OWCP دریافت می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با دفتر ملی OWCP Longshore به شماره (202)693-0038 یا نشانی DLHWC-Public@dol.gov تماس بگیرید.


31. فرمهای Longshore را از کجا تهیه کنم؟

بیشتر فرمهای Longshore را می‌توانید در بخش فرمها از وب‌سایت ما بیابید.

فرمها را می‌توانید از دفتر فرعی منطقه‌ای Longshore نیز تحویل بگیرید. برای درخواست فرم، یا برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی درباره پر کردن فرمها، با دفتر فرعی منطقه‌ای که مسئول رسیدگی به مطالبات شماست، تماس بگیرید. اطلاعات بیشتر را می‌توانید در بخش تماس با ما از وب‌سایت ما بیابید.


32. از کجا می‌توانم اطلاعات بیشتری درباره ثبت مطالبات کسب کنم؟

جز در موارد محدود، DBA مفاد LHWCA را شامل می‌شود. بنابراین، اطلاعات بیشتر درباره مطالبات را می‌توانید در پرسش‌های متداول Longshore با شروع از پرسش 6، دریافت کنید.