English Español العربية فارسی

بخش کارکنان فدرال، غرامت کارکنان ساحل و لنگرگاه (DFELHWC)


 

این صفحه برای مدعیان، کارکنان مصدوم و ذینفعان طراحی شده است. اینجا اطلاعاتی درباره برنامه و خدمات ما، فرآیند مطالبه مزایای صدمات ناشی از کار یا فوت، مزایای مرتبط به شما، و روش تماس با ما، در صورت نیاز به راهنمایی در زمینه مطالبه مزایا، ارائه شده است.

Para ver esta página en español, haga clic AQUÍ.


 

تماس با ما

 

برای دریافت اطلاعات درباره پرونده خودتان، با برنامه «ساحل» OWCP به شماره 202-513-6809 تماس بگیرید. اطلاعات تکمیلی تماس در صفحه تماس با ما ارائه شده است.

اگر هنوز مطالبه خود را ثبت نکرده‌اید و/یا درباره فرآیند ثبت مطالبه پرسش عمومی دارید که در این راهنمای آنلاین پوشش داده نشده است، با برنامه «ساحل» OWCP به شماره 202-513-6809 تماس بگیرید.


 

کارهایی که باید در صورت مصدوم شدن انجام دهید

 

  1. بلافاصله موضوع را به کارفرما اطلاع دهید. اگر به درمان پزشکی نیاز دارید، فرم LS-1 را که در واقع مجوز دریافت خدمات درمانی از پزشک موردنظر خودتان است، از کارفرما درخواست کنید.

  2. در اولین فرصت برای دریافت درمان پزشکی اقدام کنید.

  3. اطلاعیه کتبی مصدومیت را، ظرف 30 روز، در قالب فرم LS-201، به کارفرمای خود تسلیم کنید. اطلاعیه فوت نیز باید ظرف 30 روز تسلیم شود. برای برخی مطالبات مربوط به آسیب شنوایی و بیماری ناشی از کار، فرصت بیشتری در نظر گرفته می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این نوع مطالبات، با برنامه «ساحل» OWCP تماس بگیرید.

  4. مطالبه غرامت را کتباً و در قالب فرم LS-203 ثبت کنید. این کار باید ظرف یک سال از تاریخ مصدومیت یا آخرین نوبت پرداخت غرامت، هریک که دیرتر باشد، انجام بگیرد. مطالبه مزایای بازماندگان باید ظرف یک سال از تاریخ فوت ثبت شود.


 

پس از ثبت مطالبه، چه اتفاقی می‌افتد

 

مزایای پزشکی - اگر در محل کار مصدوم شوید، کارفرما، یا شرکت بیمه کارفرما، باید هزینه درمان پزشکی مربوط به آن مصدومیت را پرداخت کند.

غرامت ازکارافتادگی - اگر بیش از سه روز از محل کار دور بمانید و متحمل زیان ناشی از افت دستمزد شوید، کارفرما، یا شرکت بیمه کارفرما، باید زیان آن مدت را برای شما جبران کند. اگر تشخیص دهید که بر اثر مصدومیت ناشی از کار دچار ازکارافتادگی یا اختلال دائم شده‌اید، بهتر است مطالبه خود را کتباً و ظرف یک سال از تاریخ مصدومیت یا یک سال از آخرین نوبت پرداخت غرامت، در قالب فرم LS-203 ثبت کنید.

  • برای کسب اطلاعات بیشتر، به «پرسش‌های متداول» مربوط به قانون ساحل و پایگاه دفاعی در این وب‌سایت مراجعه کنید. اطلاعات اساسی درباره مزایایی که ممکن است به شما تعلق بگیرد، ارائه می‌شود. این مزایا شامل موارد زیر است: غرامت افت دستمزد و/یا اختلال دائم، پرداخت هزینه‌های معقول درمان پزشکی ضروری و توان‌بخشی حرفه‌ای، در‌صورتی‌که قادر به بازگشت به شغل قبلی خود نباشید. رهنمودهای مربوط به محاسبه «میانگین دستمزد هفتگی» (AWW) و اطلاعات مهم مربوط به مهلت ثبت مطالبه مزایا نیز در اختیار شما قرار می‌گیرد.

ارائه اسناد - اگر بخواهید اسناد مربوط به پرونده خود را ارائه کنید، می‌توانید این اسناد را فوری و به‌صورت الکترونیکی، از طریق «درگاه دسترسی الکترونیک امن» (SEAPortal) به پرونده خود اضافه کنید. اسنادی که به‌صورت الکترونیکی بارگذاری می‌شود، مستقیماً وارد پرونده شما می‌شود و همان روز به دست «بازرس مطالبات» می‌رسد. برای دسترسی به SEAPortal از طریق مرورگر اینترنت، به نشانی seaportal.dol.gov مراجعه کنید. پس از ورود به این وب‌سایت، از شما خواسته می‌شود که شماره پرونده، نام‌خانوادگی، تاریخ تولد و تاریخ مصدومیت خود را ارائه کنید تا اجازه بارگذاری اسناد به شما داده شود. سپس، SEAPortal یک شماره رهگیری در اختیار شما می‌گذارد تا بتوانید از زمان وصول اسناد خود به OWCP باخبر شوید.

 


 

پرسش‌های متداول (FAQ)

 


فرمها - فهرست فرمهای «ساحل» که ممکن است مورد نیاز مدعیانا/کارگران مصدوم باشد، در ادامه ارائه شده است
شماره فرمعنوان/شرح فرم OWCP
LS-1درخواست معاینه و/یا درمان
LS-18اظهارنامه پیش-دادرسی
LS-33تایید سازش درباره علت دعوای شخص‌ثالث
LS-200گزارش درآمد
LS-201اطلاعیه مصدومیت یا مرگ کارگر
LS-203مطالبه غرامت کارگر
LS-262مطالبه مزایای فوت
LS-265گواهی هزینه‌های خاکسپاری
LS-266درخواست ادامه ارائه مزایای فوت به بازمانده دانشجو
LS-267اظهارنامه مدعی

 

اطلاعات مزایا و مطالبات