Cơ hội và thất bại là một phần của cuộc sống, đặc biệt là khi nói đến công việc. Hãy tìm hiểu xem những thay đổi về tình trạng việc làm có thể ảnh hưởng đến bảo hiểm y tế như thế nào. Dù quý vị đang suy nghĩ về việc chuyển sang công ty khác, có một công việc mới, mất việc hay nghỉ việc, hãy tìm hiểu ngay hôm nay để được hưởng những quyền lợi liên quan đến bảo hiểm y tế mà quý vị có thể cần sau này.

Hãy tìm hiểu về quyền lợi của bản thân và sử dụng chúng.

Công việc đầu tiên

Quý vị đang bắt đầu công việc đầu tiên của mình? Hãy cân nhắc đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động. Hãy tìm hiểu về cách thức hoạt động của chương trình bảo hiểm và những điều kiện để tham gia. Người sử dụng lao động mới của quý vị phải thông báo cho quý vị về những lựa chọn về bảo hiểm y tế. Nếu người sử dụng lao động đưa ra nhiều hơn một lựa chọn -- ví dụ: chương trình bảo hiểm y tế từ Tổ chức Duy trì Sức khỏe (HMO), từ một nhà cung cấp bảo hiểm được ưu tiên và một chương trình bảo hiểm y tế có mức khấu trừ cao -- hãy so sánh các lựa chọn theo nhu cầu và sở thích của mình trước khi quyết định. Hãy yêu cầu họ gửi bản sao hai tài liệu quan trọng - Bản mô tả Tóm tắt chương trình bảo hiểm y tế (SPD) và Tóm tắt Quyền lợi và Bảo hiểm (SBC) - để biết thông tin chi tiết về những lợi ích được bảo hiểm, phí bảo hiểm và các chi phí khác phải trả cũng như thông tin về người có thể giải đáp cho quý vị về bảo hiểm y tế.

Một lựa chọn khác nên cân nhắc đó là tham gia bảo hiểm thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế (Marketplace). Thị trường cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế với phạm vi bảo hiểm y tế toàn diện và cho phép quý vị so sánh mức giá và thông tin về các lợi ích. Cần lưu ý rằng với phần lớn các chương trình bảo hiểm y tế theo việc làm, thì người sử dụng lao động sẽ chi trả một phần phí bảo hiểm. Vậy nên nếu quý vị mua bảo hiểm qua Thị trường, người sử dụng lao động thường sẽ không đóng góp một phần phí bảo hiểm của quý vị.

Mất việc làm

Điều gì sẽ xảy ra nếu bảo hiểm y tế của quý vị kết thúc vì quý vị mất việc, người sử dụng lao động giảm giờ làm hoặc quý vị bị cho thôi việc? Biết trước các quyền của mình có thể giúp quý vị phòng ngừa trong những tình huống không còn bảo hiểm y tế.

 • Quý vị có thể đủ điều kiện để đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế của vợ/chồng quý vị mà không cần chờ giai đoạn tiếp nhận đăng ký theo Đạo luật về Trách nhiệm giải trình và Cung cấp thông tin Bảo hiểm Y tế (HIPAA). Nếu quý vị đang xem xét đến việc đăng ký tham gia đặc biệt, quý vị phải yêu cầu đăng ký trong vòng 30 ngày kể từ ngày bảo hiểm cũ hết hạn.
 • Quý vị, vợ/chồng của quý vị và con cái phụ thuộc có thể đủ điều kiện gia hạn bảo hiểm y tế lên đến 18 tháng theo Đạo luật Hòa giải Ngân sách Omnibus Hợp nhất (COBRA). Quý vị có thể sẽ phải trả toàn bộ phí bảo hiểm cộng với 2% phí quản lý.
 • Theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA), quý vị có thể mua bảo hiểm cá nhân thông qua Thị trường. Để mua bảo hiểm thông qua Thị trường, quý vị phải chọn một chương trình bảo hiểm y tế trong vòng 60 ngày trước hoặc sau khi hết hạn bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động của quý vị tài trợ.
 • Liên hệ với chính quyền tiểu bang của quý vị để tìm hiểu xem quý vị hoặc người phụ thuộc của quý vị có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm y tế công cộng, như Medicaid hoặc Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em của tiểu bang hay không.

Hãy tìm thông tin và so sánh các lựa chọn của quý vị trước khi quyết định chọn bảo hiểm.

Tìm công việc mới

Trước khi chuyển đổi công việc, hãy hỏi về chương trình bảo hiểm y tế mà người sử dụng lao động tiềm năng cung cấp và so sánh với chương trình bảo hiểm y tế hiện tại của quý vị. Hãy hỏi xem chương trình bảo hiểm y tế mới bao gồm những lợi ích nào, phí bảo hiểm của quý vị sẽ là bao nhiêu, và liệu quý vị có thể tiếp tục thăm khám với cùng các bác sĩ từ chương trình bảo hiểm trước hay không. Hãy kiểm tra xem liệu chương trình bảo hiểm mới có thời gian chờ trước khi quý vị có thể đăng ký tham gia hay không - nhìn chung, thời gian chờ có thể kéo dài đến 90 ngày kể từ ngày quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm. COBRA có thể cho phép quý vị mua bảo hiểm tạm thời do người sử dụng lao động cũ cung cấp trong khi tìm việc làm mới hoặc trong thời gian chờ tham gia chương trình bảo hiểm y tế mới.

Hưu trí

Nếu quý vị đang nghĩ đến việc nghỉ hưu, hãy cân nhắc xem quý vị sẽ phải làm gì để được hưởng bảo hiểm y tế. Trong khi một số người sử dụng lao động tiếp tục cung cấp các lợi bảo hiểm y tế cho người lao động đã nghỉ hưu, thì người sử dụng lao động ở khu vực tư nhân không bắt buộc phải làm như vậy. Hãy xem lại tài liệu SPD và bất kỳ tài liệu sửa đổi nào. Hãy yêu cầu và xem xét các tài liệu về bảo hiểm y tế chính thức trình bày cách thức hoạt động của chương trình bảo hiểm y tế của quý vị và bất kỳ thông tin nào khác về các chính sách của người sử dụng lao động của quý vị về trợ cấp lợi ích chăm sóc sức khỏe cho người lao động về hưu. Hãy nhớ rằng luật liên bang không ngăn cấm người sử dụng lao động cắt hoặc giảm lợi ích y tế trừ khi người sử dụng lao động đã đưa ra lời hứa cụ thể và có hiệu lực pháp lý về việc tiếp tục cung cấp bảo hiểm y tế sau khi người lao động nghỉ hưu.

Nếu quý vị muốn nghỉ hưu sớm, hãy cân nhắc xem phải làm gì để được hưởng bảo hiểm y tế trước khi quý vị đủ điều kiện hưởng bảo hiểm Medicare. Các lựa chọn của quý vị có thể bao gồm đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động của vợ/chồng cung cấp, mua bảo hiểm thông qua Thị trường hoặc tạm thời tiếp tục hưởng bảo hiểm do người sử dụng lao động của quý vị cung cấp bằng cách gia hạn theo COBRA. Hãy tìm hiểu những lựa chọn mà quý vị đủ điều kiện hưởng trước khi nghỉ hưu vì tùy vào hoàn cảnh cá nhân khác nhau, các lựa chọn có thể có sẽ khác nhau.

Sơ lược

HIPAA. Đạo luật HIPAA cho phép quý vị và các thành viên trong gia đình đăng ký tham gia đặc biệt vào chương trình bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động của quý vị hoặc vợ/chồng quý vị tài trợ khi quý vị mất bảo hiểm hoặc trải qua một số sự kiện nhất định trong cuộc sống như kết hôn, sinh con, nhận con nuôi hoặc đăng ký nhận con nuôi. Đạo luật HIPAA cũng bảo vệ quý vị chống sự phân biệt đối xử trong chi trả bảo hiểm y tế dựa trên các điều kiện sức khỏe nhất định như tiền sử bệnh lý, lịch sử yêu cầu thanh toán bảo hiểm trước đó và thông tin di truyền.

ACA. Các biện pháp bảo vệ liên quan đến các chương trình bảo hiểm y tế theo nhóm dựa trên việc làm bao gồm:

 • Kéo dài thời gian hưởng bảo hiểm đến năm 26 tuổi cho người phụ thuộc,
 • Nghiêm cấm việc loại bỏ lợi ích bảo hiểm cho các bệnh lý đã mắc từ trước,
 • Nghiêm cấm giới hạn thường niên và trọn đời đối với khoản trợ cấp y tế thiết yếu, và
 • Yêu cầu các chương trình bảo hiểm theo nhóm và công ty bảo hiểm phải cung cấp một Bản tóm tắt Quyền lợi và Bảo hiểm dễ hiểu.

ACA cũng cho phép người lao động đăng ký tham gia bảo hiểm y tế thông qua Thị trường. Nếu quý vị đăng ký tham gia bảo hiểm thông qua Thị trường, quý vị có thể có đủ điều kiện nhận tín dụng thuế để giảm phí bảo hiểm hàng tháng và được giảm chia sẻ chi phí sẽ giảm chi phí tự trả cho các khoản khấu trừ, đồng bảo hiểm và đồng thanh toán.

COBRA. Nếu quý vị đang được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động và mất việc làm, bị giảm giờ làm hoặc bị cho thôi việc trong khi chương trình đó vẫn còn tồn tại, thì quý vị và người phụ thuộc có thể có đủ điều kiện để mua bảo hiểm y tế tạm thời với mức giá theo nhóm theo COBRA. Các sự kiện ly hôn, ly thân hợp pháp, con cái đến tuổi không còn tình trạng phụ thuộc nữa, người lao động được bảo hiểm qua đời hoặc có quyền được hưởng Medicare cũng có thể cho phép vợ/chồng và con cái phụ thuộc trong chương trình bảo hiểm của quý vị có quyền chọn bảo hiểm theo COBRA. Khi những sự kiện này xảy ra, chương trình bảo hiểm y tế của quý vị phải nhận được thông báo bằng văn bản. Chương trình bảo hiểm y tế theo nhóm phải thông báo cho quý vị bằng văn bản về việc đủ điều kiện nhận bảo hiểm theo COBRA. Quý vị có 60 ngày kể từ ngày gửi thông báo hoặc kể từ ngày bảo hiểm của quý vị chấm dứt -- tùy theo ngày nào đến sau -- để chọn tham gia bảo hiểm theo COBRA. Nói chung, COBRA bao gồm các chương trình bảo hiểm y tế theo nhóm của những người sử dụng lao động có từ 20 người lao động trở lên. Nếu người sử dụng lao động có ít hơn 20 người lao động, luật tiểu bang có thể yêu cầu công ty bảo hiểm của chương trình tiếp tục một phần bảo hiểm.

Để biết thêm chi tiết

Cơ quan Bảo đảm Quyền lợi Người lao động (EBSA) của Bộ Lao động quản lý một số luật quan trọng về lợi ích bảo hiểm y tế trong đó có chương trình bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động của quý vị cung cấp về cách thức hoạt động, điều kiện nhận lợi ích, các quyền cơ bản của quý vị đối với thông tin và cách thức yêu cầu quyền lợi. Ngoài ra, có các luật cụ thể bảo vệ quyền được hưởng lợi ích bảo hiểm y tế khi quý vị mất bảo hiểm hoặc thay đổi công việc.

Truy cập EBSA để xem các ấn phẩm sau. Để yêu cầu bản sao hoặc yêu cầu hỗ trợ từ cố vấn về lợi ích, hãy liên hệ với EBSA hoặc số máy miễn phí 1-866-444-3272.

 • Hướng Dẫn Cho Người Lao Động Về Phúc Lợi Y Tế Theo COBRA
 • 10 cách tốt nhất giúp bạn khai thác các quyền lợi y tế một cách hiệu quả
 • Những thay đổi trong cuộc sống yêu cầu lựa chọn bảo hiểm y tế…Tìm hiểu những lựa chọn lợi ích dành cho quý vị
 • Can the Retiree Health Benefits Provided by Your Employer Be Cut?
 • Retirement and Health Care Coverage…Questions and Answers for Dislocated Workers
 • Taking the Mystery Out of Retirement Planning

Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ hoặc gọi đến số 1-800-318-2596 để tìm hiểu thêm về các chương trình bảo hiểm trên Thị trường. Hoặc liên hệ với văn phòng ủy viên bảo hiểm tại tiểu bang của quý vị.