Zarówno szanse, jak i niepowodzenia są częścią życia, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę. Dowiedz się, jak zmiany w statusie zatrudnienia mogą wpłynąć na pokrycie zdrowotne. Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się nad zmianą pracodawcy, masz nową pracę, straciłeś ją lub przeszedłeś na emeryturę, już dziś dowiedz się, jak zapewnić sobie świadczenia zdrowotne, których możesz potrzebować jutro.

Poznaj swoje prawa. Wykorzystaj swoje możliwości.

Twoja pierwsza praca

Rozpoczynasz swoją pierwszą pracę? Rozważ zapisanie się na plan zdrowotny pracodawcy. Dowiedz się jak działa ten plan i jakie wymagania musisz spełnić. Twój nowy pracodawca musi udzielić Ci informacji o opcjach pokrycia zdrowotnego. Jeśli pracodawca oferuje więcej niż jedną opcję - na przykład HMO, opcję preferowanego dostawcy i plan z wysokimi opłatami z własnej kieszeni - porównaj każdą z nich ze swoimi potrzebami i preferencjami przed podjęciem decyzji. Poproś o kopie dwóch kluczowych dokumentów: Skróconego Opisu Planu (Summary Plan Description - SPD) oraz Skróconego Opisu Świadczeń i Pokrycia (Summary of Benefits and Coverage - SBC), aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pokrytych świadczeń, składek i kosztów, które będziesz płacić, oraz z kim rozmawiać w razie pytań.

Inną opcją do rozważenia jest zapisanie się na ubezpieczenie poprzez rynek ubezpieczeń zdrowotnych (Marketplace). Marketplace oferuje plany ubezpieczeń zdrowotnych, które zapewniają kompleksowe pokrycie zdrowotne i pozwala na porównanie cen i zakresów świadczeń. Należy pamiętać, że w większości planów ubezpieczeniowych opartych na stosunku pracy, Twój pracodawca płaci część składek. Jeśli wybierzesz plan w ramach Marketplace, pracodawca zazwyczaj nie dopłaca do Twoich składek.

Utrata pracy

Co zrobić, jeśli ubezpieczenie zdrowotne zostaje przerwane z powodu utraty pracy, redukcji godzin pracy przez pracodawcę lub zwolnienia z pracy? Znajomość swoich praw z wyprzedzeniem może zapobiec utracie pokrycia zdrowotnego na skutek takich sytuacji.

 • Zgodnie z ustawą Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) można zapisać się do planu zdrowotnego współmałżonka bez czekania na otwarty okres zapisów. W przypadku rozważania zapisu w trybie specjalnym, należy złożyć wniosek o zapis w ciągu 30 dni od utraty ubezpieczenia.
 • Ty, Twój współmałżonek i dzieci pozostające na Twoim utrzymaniu mogą mieć prawo do wykupienia przedłużonego pokrycia zdrowotnego na okres do 18 miesięcy na podstawie Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (COBRA). Możliwe, że trzeba będzie zapłacić całą składkę plus 2 procentową opłatę administracyjną.
 • Zgodnie z ustawą Affordable Care Act (ACA), możesz kupić indywidualne ubezpieczenie poprzez Marketplace. Aby to zrobić, należy wybrać plan w ciągu 60 dni przed lub po utracie ubezpieczenia zdrowotnego sponsorowanego przez pracodawcę.
 • Należy skontaktować się z władzami stanowymi, aby dowiedzieć się, czy Ty lub osoby będące na Twoim utrzymaniu kwalifikują się do publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, takiego jak Medicaid lub stanowy program ubezpieczenia zdrowotnego dzieci.

Zanim zdecydujesz się na wybór ubezpieczenia, zdobądź informacje i porównaj swoje opcje.

Szukasz nowej pracy?

Przed zmianą pracy należy zapytać potencjalnego pracodawcę o oferowany plan zdrowotny i porównać go z posiadanym planem. Zapytaj, co obejmuje nowy plan, ile będzie wynosiła składka i czy będziesz mógł kontynuować leczenie u tych samych lekarzy. Sprawdź, czy nowy plan ma okres oczekiwania zanim będziesz mógł zapisać się na ubezpieczenie - ogólnie może to trwać do 90 dni od dnia, w którym staniesz się uprawniony do korzystania z planu. COBRA może umożliwić Ci wykupienie tymczasowego pokrycia oferowanego przez byłego pracodawcę podczas poszukiwania nowej pracy lub w okresie oczekiwania na nowy plan zdrowotny.

Emerytura

Jeśli myślisz o przejściu na emeryturę, zastanów się, co zrobisz w kwestii pokrycia zdrowotnego. Podczas gdy niektórzy pracodawcy zapewniają świadczenia zdrowotne swoim emerytowanym pracownikom, pracodawcy z sektora prywatnego nie są do tego zobowiązani. Przejrzyj swój SPD i wszelkie dokumenty, które go modyfikują. Poproś o egzemplarze wszelkich formalnych dokumentów związanych z planem, które określają jak on funkcjonuje oraz wszelkie inne informacje na temat polityki pracodawcy w zakresie świadczeń zdrowotnych dla emerytów. Pamiętaj, że prawo federalne nie zabrania pracodawcy ograniczania świadczeń zdrowotnych, chyba że złożył on konkretną, prawnie egzekwowalną obietnicę ich kontynuacji.

Jeśli chcesz przejść na wcześniejszą emeryturę, zastanów się, co zrobisz, aby zapewnić sobie pokrycie zdrowotne przed uzyskaniem uprawnień do Medicare. Opcje mogą obejmować zapisanie się na plan pracodawcy współmałżonka, plan Marketplace lub tymczasowe kontynuowanie pokrycia od pracodawcy poprzez wybranie COBRA. Dowiedz się jakie masz opcje przed przejściem na emeryturę, ponieważ będą one zależały od indywidualnych okoliczności.

W skrócie

HIPAA. HIPAA pozwala Tobie i członkom Twojej rodziny na zapisanie się w trybie specjalnym do planu zdrowotnego sponsorowanego przez pracodawcę Twojego lub współmałżonka w przypadku utraty ubezpieczenia lub wystąpienia szczególnych zdarzeń życiowych, takich jak ślub, narodziny, adopcja lub podjęcie adopcji. HIPAA chroni również przed dyskryminacją w zakresie pokrycia zdrowotnego na podstawie pewnych czynników zdrowotnych, takich jak wcześniejsze schorzenia, wcześniejsze roszczenia oraz informacje genetyczne.

ACA. Ochrona związana z grupowymi planami zdrowotnymi opartymi na stosunku zatrudnienia obejmuje:

 • Przedłużenie pokrycia dla osób na utrzymaniu wieku do 26 lat,
 • Zakazanie wykluczenia na podstawie wcześniejszych schorzeń,
 • Zakazanie rocznych i dożywotnich limitów na pokrycie podstawowych świadczeń zdrowotnych, oraz
 • Wymaganie od grupowych planów zdrowotnych i ubezpieczycieli dostarczania łatwego do zrozumienia Skróconego Opisu Świadczeń i Pokrycia.

ACA pozwala również na zapisanie się na pokrycie zdrowotne poprzez Marketplace. Jeśli zapiszesz się na pokrycie w ramach Marketplace, możesz kwalifikować się do ulgi podatkowej, która obniży Twoje miesięczne składki oraz redukcje w związku ze współdzieleniem kosztów, co zmniejszy Twoje opłaty z własnej kieszeni, współubezpieczenia i dopłaty.

COBRA. Jeśli jesteś objęty planem zdrowotnym pracodawcy i stracisz pracę, zmniejszy się liczba godzin pracy lub zostaniesz zwolniony, a plan zdrowotny pracodawcy nadal będzie istnieć, Ty i osoby pozostające na Twoim utrzymaniu mogą kwalifikować się do wykupienia tymczasowego pokrycia zdrowotnego według stawek grupowych w ramach COBRA. Rozwód, separacja prawna, utrata statusu dziecka na utrzymaniu, śmierć pracownika objętego ubezpieczeniem lub nabycie uprawnień do Medicare może również dać współmałżonkowi objętemu ubezpieczeniem i dzieciom na utrzymaniu prawo do wyboru pokrycia COBRA. O tych zdarzeniach należy powiadomić swój plan. Grupowy plan zdrowotny musi dostarczyć Ci pisemne powiadomienie o tym, że kwalifikujesz się do objęcia programem COBRA. Na wybór COBRA przysługuje okres 60 dni od daty wysłania zawiadomienia lub od daty zakończenia pokrycia - w zależności od tego, co nastąpi później. Na ogół COBRA obejmuje grupowe plany zdrowotne utrzymywane przez pracodawców zatrudniających 20 lub więcej pracowników. Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, prawo stanowe może wymagać, aby ubezpieczyciel planu zapewnił kontynuację pokrycia w ograniczonym zakresie.

Aby uzyskać więcej informacji

Departament Bezpieczeństwa Świadczeń Pracowniczych (Employee Benefits Security Administration) (EBSA) Departamentu Pracy zarządza kilkoma ważnymi ustawami dotyczącymi świadczeń zdrowotnych, które regulują aspekty Twojego planu zdrowotnego zapewnionego przez pracodawcę - jak działa, jak zakwalifikować się do świadczeń, jakie masz podstawowe prawa do informacji oraz jak składać roszczenia. Dodatkowo, konkretne przepisy chronią Twoje prawo do świadczeń zdrowotnych w przypadku utraty ubezpieczenia lub zmiany pracy.

Odwiedź stronę EBSA, aby zapoznać się z poniższymi publikacjami. Aby zamówić egzemplarze lub poprosić o pomoc doradcę ds. świadczeń, należy skontaktować się z EBSA lub zadzwonić pod bezpłatny numer 1-866-444-3272.

 • Przewodnik pracownika po świadczeniach zdrowotnych w ramach COBRA
 • 10 najlepszych sposobów na to, aby świadczenia zdrowotne działały na twoją korzyść
 • Zmiany w życiu wymagają wyborów zdrowotnych... Poznaj swoje opcje świadczeń
 • Can the Retiree Health Benefits Provided by Your Employer Be Cut?
 • Retirement and Health Care Coverage…Questions and Answers for Dislocated Workers
 • Taking the Mystery Out of Retirement Planning

Można również odwiedzić stronę Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA (U.S. Department of Health and Human Services) lub zadzwonić pod numer 1-800-318-2596, aby dowiedzieć się więcej o planach w ramach Marketplace. Można też skontaktować się z biurem stanowego komisarza ds. ubezpieczeń.