เรื่องสำคัญ! หน้าเว็บนี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการที่ให้โดยศูนย์สิทธิพลเมือง (Civil Rights Center) จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจข้อมูลในหน้านี้ และเราจะให้ข้อมูลในภาษาที่คุณต้องการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากต้องการขอบริการแปลภาษาหรือล่าม โปรดส่งอีเมลไปที่ CRCExternalComplaints@dol.gov หรือโทร (202) 693-6500