Skip to page content
Wage and Hour Division
Bookmark and Share

Wage and Hour Division (WHD)

Worker PSA - TAGALOG - 30 Seconds

Masipag po ako tulad ninyo, at kami ay may karapatang mabayaran nang pantay. Noong nakaraan, ako ay may problema, at natagpuan ko po ang ilang taong maaaring makatulong sa akin. Tawagan ang Dibisyon ng Pansahod-Oras (Wage and Hour Division). Ito ay libre at kumpitensyal. Dokumentado ka man o hindi. Kaya tawag na ngayon! Tumawag sa numerong 1-866-487-9243. Maaari kaming tumulong. Ito ay isang mensahe mula sa U.S. Kagawaran ng Paggawa (U.S. Department of Labor).

 

Back to previous page