Skip to page content
Wage and Hour Division
Bookmark and Share

Wage and Hour Division (WHD)

print friendly version of this press releasePrinter-Friendly Version

Archived News Release — Caution: Information may be out of date.

Press Releases

Date:  December 17, 2014

Contact:  Leo F. Kay or Jose A. Carnevali

Phone:  415-625-2630 or 415-625-2631

U.S. Department of Labor
Wage and Hour Division
Release Number: 14-2153-SAN (SF-85T)Nabawi ng US Department of Labor ang higit sa $637K na mga hindi nabayarang suweldo at mga pinsala para sa mga empleyado sa mga pasilidad na nagkakaloob ng pangangalaga sa mas nakatatanda at may sakit sa lugar ng San Francisco

SAN FRANCISCO -- Umabot sa isang kasunduan ang U.S. Department of Labor sa may-ari ng limang mga pasilidad sa may lugar ng Bay Area na magbabayad ng $637,048 bilang kabuuan sa 24 mga empleyadong nagkakaloob ng serbisyo ng pangangalaga para sa mga mas nakatatanda at mga may sakit. Kasama sa halaga ang $318,524 na minimum wage at mga hindi nabayaran na overtime, at ang karagdagang $318,54 sa mga "liquidated damages". Ang mga pasilidad ay ang Retirement Plus of San Carlos I; Retirement Plus of San Carlos II; Laurelwood Care Home; Three Sisters Care Home; at Three Sisters Care Home II. Ang Wage and House Division ng departamento ay nagsimula ng isang dalawang taon na imbestigasyon sa mga firm simula pa noong Pebrero 2012 para matuklasan ang mga paglalabag sa Fair Labor Standards Act.

"Ang mga manggagawang ito ay may mahalagang tungkulin bilang mga tagapag-alaga. Ang ilan ay dapat na kumita nang hanggang karagdagan na $300 kada linggo para matugunan ang minimum na hinihiling sa batas. Ang perang iyon ay makakatulng na makapagbigay suporta sa isang pamilya," sinabi ni Susana Blanco, ang district director para sa Wage and Hour Division sa San Francisco. "Pinakitunguhan rin ng isang employer ang isang empleyado bilang isang independiyenteng contractor—isang gawi na nag-uuri sa mga empleyado bilang mga contractor at tinatanggihan silang makakuha ng mga basic na proteksyon sa lugar ng trabaho. Para sa mga may mahinang kapangyarihan na manggagawa, ang kasong ito ay kumakatawan sa pagtagumpay sa proteksyon ng kanilang mga karapatan."

Natuklasan ng mga imbestigador ng San Francisco District Office na ang firm ay nagbayad sa karamihan sa mga empleyado ng lingguhang suweldo nang hindi isinasaalang-alang ang mga oras na natrabaho. Habang may karapatan para sa minimum wage at overtime, ang karamihan sa mga naapektuhang empleyado ay tumanggap ng hanggang kasing liit na $5 kada oras at nagtrabaho ng hanggang 11 oras araw-arwa, lia o anim na araw sa isang linggo. Nabigo rin ang mga may-ari na magtabi ng mga wasto at kumpletong rekord ng mga oras na natrabaho ng mga empleyado. Dagdag pa dito, ang tagapag-alaga ay maling nauri bilang isang independiyenteng contractor at nagtrabaho ng maraming oras nang walang minimum wage at bayad sa overtime.

"Sa isang industriya kung saan may malaking bilang ng mga naitalang paglalabag sa paggawa at exploitation, ang mga resultang ito ay dapat na magbigay babala sa mga employer," aniya ni Ruben Rosalez, ang regional administrator ng division sa San Francisco. "Ang mga empleyado dapat ang mag-ako ng pananagutan para sa hindi pagsunod, at aming hinihikayat ang mga manggagawa na makipag-ugnayan sa departamento kung naniniwala sila na ang kanilang mga karapatan ay nalabag."

Hinihiling ng FLSA na ang mga sakop na empleyado ay dapat mabayaran ng kahit man lang minimum wage na $7.25 para sa lahat ng mga natrabahong oras, at ang oras at kalahati ng kanilang mga regular na rate, kasama na ang mga commission, mga bonus at bayad na insentibo, para sa mga oras na natrabaho na humigit sa 40 kada linggo. Dapat ay magtabbi rin ang mga employer ng wastong oras at payroll na mga rekord.

Ang maling pag-uuri ng iba sa mga manggagawa sa halip na mga empleyado, tulad ng mga independiyenteng mga contractor, ay nagpapakita ng matinding problema para sa mga naapektuhang mga empleyado, employer at sa buong kompanya. Ang mga maling nauring empleyado ay madalas na tintanggihan ng access sa mga kritikal na benepisyo at proteksyon, tulad ng family at medical leave, overtime, minimum wage at insurance sa kawalan ng trabaho. Ang maling pag-uri sa empleyado ay lumilikha rin ng malaking pagkalugi sa mga treasury ng estado at pederal, at sa mga pondo ng Social Security at Medicare , at pati na rin ang insurance ng estado para sa kawalang ng trabaho at mga pondo para sa pagbabayad-pinsala sa mga manggagawa.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa federal wage laws, tumawag sa libreng toll na helpline ng Wage and Hour Division sa 866-4US-WAGE (487-9243) o sa San Francisco sa 415-625-7720. Makukuha rin ang impormasyon sa http://www.dol.gov/whd/.

###


U.S. Department of Labor releases are accessible on the Internet at www.dol.gov. The information in this news release will be made available in alternate format (large print, Braille, audio tape or disc) from the COAST office upon request. Please specify which news release when placing your request at (202) 693-7828 or TTY (202) 693-7755. The Labor Department is committed to providing America’s employers and employees with easy access to understandable information on how to comply with its laws and regulations. For more information, please visit www.dol.gov/compliance.