Skip to page content
United States Department of Labor
Bookmark and Share

News Release

Please note: As of January 20, 2017, information in some news releases may be out of date or not reflect current policies.

WHD News Release: [08/02/2010]
Contact Name: Deanne Amaden
Phone Number: (415) 625-2630
Release Number: 10-1071-SAN

Ipinagbawal ng Kagawaran ng Paggawa ng EU ang diyaryong Southland Filipino mula sa programang pang-dayuhang manggagawa

Pumayag ang Asian Journal na magbayad ng halos $516,500 sa 32 manggagawa at karagdagang $40,000 multa

LOS ANGELES Ipinahayag ng Kagawaran ng Paggawa ng Estados Unidos ngayong araw na ito na ipinagbabawal nito ang Asian Journal Publications mula sa paggamit ng programang H-1B visa sa pag-empleyo ng mga pansamantalang manggagawa o temporary workers.

Sa isang imbestigasyong isinagawa ng dibisyong, "Wage and Hour" ng kagawaran, natiyak na hindi hustong pinapasuweldo ng employer ang mga manggagawa at hindi totoo ang mga pangangatawan nito sa mga Aplikasyon ng Kalagayan ng Paggawa na isinampa sa Employment Training Administration ng kagawaran na humihiling ng pahintulot na kumuha ng mga manggagawa. Mananatiling may bisa ang pagbabawal na ito hanggang ika-30 ng Hulyo 2012.

"Ang maling pangangatawan ng kalagayan ng pagka-empleyo ay nakakapinsala sa mga manggagawang kinuhang magtrabaho para sa kanilang kadalubhasaang propesyonal, at nakakasakit sa mga naghahanap ng trabahong domestiko na karapat-dapat sa nasabing mga posisyon," sabi ng Kalihim ng Paggawa na si Hilda L. Solis. "Hindi natin maaring hayaang samantalahin ng mga employers ang mga pansamantalang manggagawa na maaaring nag-aatubiling ipahayag ang kanilang mga sitwasyon, ni hindi natin pababayaang makalamang ang mga walang-prinsipyong employers na makatamo ng di-makatarungang kalamangan laban sa kanilang mga kakumpitensyang sumusunod sa mga tuntunin.

Ipinahayag ng LCA na nai-sumite ng Asian Journal na naghahanap ng mga manggagawa para sa mga posisyon tulad ng accountants, reporters, tagasulat ng balita, mamamahayag, business analysts, espesyalista sa public relations at mga financial analysts. Gayun pa man, ipinakita ng imbestigasyon na karamihan nito'y nagtatrabaho sa sales bilang mga account executives. Higit sa maling pangangatawan sa katotohanan sa kanilang aplikasyon, hindi rin binayaran ng employer ang kanilang sapat na sahod at kulang ang mga ito sa wastong dokumentasyong kinakailangan sa ilalim ng programang H-1B. Ayun rin sa Kagawaran, inatasan ng employer ang mga manggagawa mismo na bayaran ang kani-kanilang mga visa processing fees. Sumang-ayon ang Asian Journal na babayaran nito ang 22 manggagawang sumasailalim ng programang H-1B visa, ang kabuuang halaga na $473,218 ng nakalipas na sahod bunga ng imbestigasyon, at dagdag na $40,000 bilang civil money na multa.

Natuklasan din ng kagwaran na may utang rin ang employer na $43,276 para sa hindi nabayarang sahod sa 10 manggagawang hindi nakuha sa pamamagitan ng programang H1-B bunga ng mga paglalabag ng federal na Fair Labor Standards Act. Ang mga manggagawang nagtrabaho bilang mga delivery drivers at staff ng opisina ay hindi tumatanggap ng overtime pay kapag sila ay nagtrabaho higit sa 40 na oras sa isang linggo. Nagpapatakbo ang Asian Journal sa Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, New York at sa Pilipinas.

Tumulong ang regional Office of the Solicitor ng Kagawaran sa kaso na nagresulta mula sa isang imbestigasyong isinagawa ng dibisyong, "Wage and Hour" ng Los Angeles District Office. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa programang H-1B o sa Fair Labor Standards Act, tawagan ang dibisyong opisina sa Los Angeles sa 213-894-6375 o ang toll-free helpline sa 866-4US-WAGE (487-9243). Maaari ring hanapin ang impormasyon sa Internet sa http://www.dol.gov/whd.

  • Read this news release in English.