Skip to page content
United States Department of Labor
Bookmark and Share

News Release

Please note: As of January 20, 2017, information in some news releases may be out of date or not reflect current policies.

WHD News Release: [12/11/2012]
Contact Name: Deanne Amaden or Jose A. Carnevali
Phone Number: (415) 425-2630 or x2631
Release Number: 12-1940-SAN

คนทำงานร้านอาหารในซานฟรานซิสโกและลอสแอนเจลิสได้รับเงินชดใช้ค่าจ้างที่ค้างชำระมากกว่า 672,000 ดอลลาร์ภายหลังการสืบสวนโดยกระทรวงแรงงาน

การริเริ่มการบังคับใช้ของ Wage and Hour Division (กองค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน) แก้ไขการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานที่มีนัยสำคัญ

ซานฟรานซิสโก — การริเริ่มการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องที่ดำเนินการโดย Wage and Hour Division (กองค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน) ของกระทรวงแรงงานสหรัฐ ซึ่งมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมร้านอาหารในรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้เปิดเผยการฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าล่วงเวลา และการเก็บบันทึกแห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมที่มีนัยสำคัญ ภายใต้การริเริ่มเหล่านี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตซานฟรานซิสโกและลอสแอนเจลิสของกองดังกล่าวได้ดำเนินการสืบสวนร้านอาหารหลายแห่งในปี ค.ศ. 2012 และได้ชดใช้ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาที่ค้างชำระมูลค่า 672,333 ดอลลาร์ให้กับลูกจ้างจำนวน 273 คนที่ทำงานเป็นพนักงานประกอบอาหาร พนักงานเก็บโต๊ะ พนักงานเสิร์ฟ และพนักงานตำแหน่งอื่นๆ ในร้านอาหาร

นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ลูกจ้างเพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่บังคับใช้ทั้งหมดของนายจ้างแล้ว พนักงานสืบสวนของ
Wage and Hour Division (กองค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน) ยังได้ดำเนินการตรวจทานบันทึกบัญชีเงินเดือนและแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานอย่างละเอียด การฝ่าฝืน FLSA ทั่วไปที่ได้มีการเปิดเผยในระหว่างการสืบสวนเหล่านี้ประกอบด้วยการไม่จ่ายเงินให้ลูกจ้างสำหรับจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่ได้ทำงานให้ เช่น การทำงานก่อนและหลังเข้ากะ การจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างเป็นเงินสด “โดยไม่ลงบัญชี” การจ่ายเงินเดือนประจำสำหรับจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่ได้ทำงานให้ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและค่าล่วงเวลา บัญชีเงินเดือนตกหล่นหรือการจ่ายเงินให้ลูกจ้างไม่ตรงตามวันจ่ายเงินที่กำหนดไว้ และการไม่รักษาบันทึกค่าจ้างและชั่วโมงทำงานของลูกจ้างที่ถูกต้อง

“เราได้พบการฝ่าฝืนแรงงานอย่างแพร่หลายในร้านอาหารต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในซานฟรานซิสโกและทั่วทั้งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี วัฒนธรรมการไม่ปฏิบัติตามนี้ส่งผลอันไม่พึงประสงค์ต่อค่าจ้างและเงื่อนไขสภาพการทำงานของคนทำงานที่มีสภาพการทำงานที่ไม่มั่นคงและมีรายได้ต่ำจำนวนมาก” Ruben Rosalez (รูเบน โรซาเลซ) เจ้าหน้าที่ปกครองระดับภูมิภาคสำหรับ Wage and Hour Division (กองค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน) ในฝั่งตะวันตก กล่าว “เรารู้สึกยินดีว่า ในที่สุด ลูกจ้างเหล่านี้ ซึ่งหลายคนทำงานกะละ 10 ชั่วโมง ห้าถึงหกวันต่อสัปดาห์ จะได้รับค่าจ้างโดยชอบของตนเองเสียที และดังที่เห็นได้จากความสำเร็จของการริเริ่มอย่างต่อเนื่องของเรา เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการปฏิบัติตาม FLSA ในอุตสาหกรรมร้านอาหารเพื่อคุ้มครองคนทำงานและสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เท่าเทียมกันให้แก่นายจ้างจำนวนมาก ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายและจ่ายเงินให้ลูกจ้างของตนเองอย่างเหมาะสม”

FLSA กำหนดว่า ลูกจ้างที่ได้รับการคุ้มครองต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาลกลางเป็นจำนวน 7.25 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง รวมทั้งอัตราชั่วโมงทำงานและครึ่งหนึ่งของอัตราปกติของพวกเขาสำหรับจำนวนชั่วโมงทำงานที่ได้ทำงานให้มากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย อีกทั้ง กฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้นายจ้างรักษาบันทึกค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ ของลูกจ้างที่ถูกต้อง และห้ามมิให้นายจ้างตอบโต้ลูกจ้างที่ใช้สิทธิของตนภายใต้กฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ FLSA กำหนดว่า นายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวต้องรับผิดต่อลูกจ้างตามปกติ โดยต้องจ่ายค่าจ้างย้อนหลังและสินไหมทดแทนความเสียหายในจำนวนที่เทียบเท่า

กระทรวงมีแอพพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนที่จะช่วยลูกจ้างติดตามชั่วโมงที่ตนทำงานและคำนวณค่าจ้างที่ตนจะได้รับอย่างอิสระ มีให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษและภาษาสเปน ผู้ใช้จะสามารถติดตามชั่วโมงทำงานปกติ เวลาพัก และชั่วโมงทำงานล่วงเวลาใดๆ สำหรับนายจ้างตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปได้อย่างสะดวก เทคโนโลยีใหม่นี้มีนัยสำคัญเนื่องจากปัจจุบัน คนทำงานจะสามารถเก็บบันทึกของตนเองแทนที่จะอาศัยบันทึกของนายจ้างของตนเพียงอย่างเดียว แอพพลิเคชันนี้และแอพพลิเคชันอื่นๆ ของกระทรวงแรงงานมีอยู่ที่ www.dol.gov/whd/

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ผ่านการสืบสวนภายใต้การริเริ่มเกี่ยวกับร้านอาหารอย่างต่อเนื่องจะรวมอยู่ในฐานข้อมูลการบังคับใช้ของกอง ซึ่งสามารถหาดูออนไลน์ได้ที่ www.dol.gov/whd/ อีกทั้ง ยังสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอพพลิเคชัน “Eat Shop Sleep” สำหรับสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถหาได้จากหน้าเว็บแอพพลิเคชันของกระทรวงแรงงาน ผู้บริโภค ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปคนอื่นๆ สามารถใช้แอพพลิเคชันดังกล่าวเพื่อเรียนรู้ว่า ร้านอาหาร โรงแรม หรือสถานประกอบการค้าปลีกได้ผ่านการสืบสวนจากกองหรือไม่ และพบการฝ่าฝืน FLSA หรือไม่ ธุรกิจต่างๆ จะมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากขณะนี้มีการเปิดเผยบันทึกติดตามการปฏิบัติตามของพวกเขาต่อสาธารณะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของ FLSA โปรดติดต่อสำนักงานซานฟรานซิสโกของ Wage and Hour Division (กองค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน) ที่หมายเลข 415-625-7720 สำนักงานเขตลอสแอนเจลิสที่หมายเลข 213-894-6375 หรือสายช่วยเหลือโทรฟรีของกองที่หมายเลข 866-4US-WAGE (487-9243) อีกทั้ง ข้อมูลยังมีอยู่ที่ www.dol.gov/whd/