Skip to page content
United States Department of Labor
Bookmark and Share

News Release

Please note: As of January 20, 2017, information in some news releases may be out of date or not reflect current policies.

WHD News Release: [09/24/2012]
Contact Name: Elizabeth Todd or Juan Rodriguez
Phone Number: (972) 850-4710 or x4709
Release Number: 12-1013-DAL

Bộ Lao Động Hoa Kỳ giải quyết vụ kiện đối với Công Ty Hao Hao ở Austin, Texas và thu được hơn $70,000 tiền lương trả thiếu cho 10 nhân viên

AUSTIN, Texas — Bộ Lao Động Hoa Kỳ đã giải quyết một vụ kiện ở Tòa Án Khu Vực Hoa Kỳ cho Khu Tây Texas, Vùng Austin chống lại Công Ty Hao Hao, công ty kinh doanh nhà hàng Hao Hao, ở Austin, và chủ sở hữu của công ty là Kevin Quach, đối với các vi phạm quy định về lương tối thiểu, làm thêm giờ và lao động trẻ em theo Đạo Luật Về Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bằng. Công ty và Ông Quach đã đồng ý trả hơn $70,000 tiền nợ cho 10 nhân viên bếp và phục vụ bàn hiện tại và trước đây.

"Bộ Lao Động buộc các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi họ không chi trả đầy đủ cho các nhân viên và khi họ gây nguy hiểm cho sự an toàn của trẻ vị thành niên bằng cách sử dụng trẻ em trong các việc nguy hiểm, " Cynthia Watson, viên chức điều hành vùng của Ban Kiểm Soát Lương Bổng và Giờ Giấc trong khu vực Tây Nam cho hay. "Trong trường hợp này, người sử dụng lao động đã lợi dụng người lao động ở mức lương thấp và dễ bị lạm dụng, những người không biết các quyền của họ theo Đạo Luật FLSA. Bộ cam kết bảo vệ người lao động và người sử dụng lao động tuân thủ pháp luật bằng cách đảm bảo rằng các công ty cạnh tranh nào bỏ qua nghĩa vụ pháp lý sẽ không đạt được lợi thế cạnh tranh".

Các nhà điều tra phát hiện rằng những nhân viên làm việc lên đến 65 giờ mỗi tuần được trả lương cố định không đáp ứng mức lương tối thiểu của liên bang là $7.25 một giờ, và không bao gồm lương phụ trội tức là một lần rưỡi so với lương căn bản cho số giờ làm việc trên 40 giờ trong một tuần. Họ cũng phát hiện công ty đã thuê một trẻ em 16 tuổi để sử dụng, tháo lắp và vệ sinh máy cắt lát thịt vi phạm luật cấm lao động trẻ em theo FLSA.

Đạo luật FLSA quy định độ tuổi tối thiểu là 18 đối với người lao động trong những ngành nghề phi nông nghiệp mà bộ trưởng bộ lao động đã tuyên bố là đặc biệt nguy hại cho công nhân từ 16 đến 17 tuổi hoặc có hại cho sức khỏe hay thể chất của họ. Một danh sách các ngành nghề độc hại bị cấm đối với trẻ vị thành niên có trên trang web của Ban Kiểm Soát Lương Bổng và Giờ Giấc tại http://www.dol.gov/elaws/esa/flsa/docs/haznonag.asp. Nghề Nghiệp Nguy Hiểm thứ 10 đặc biệt ngăn cấm người lao động dưới 18 tuổi làm công việc điều khiển máy xay/cắt thịt. Thông tin thêm về các quy định lao động trẻ em có thể được tìm thấy tại http://www.youthrules.dol.gov/index.htm.

FLSA đòi hỏi rằng những nhân viên làm việc phải được trả lương ít nhất là ở mức tối thiểu $7.25 do liên bang ấn định cho tất cả những giờ làm việc, cộng với mức lương một lần rưỡi so với giờ bình thường, bao gồm tiền thưởng, hoa hồng và tiền khuyến khích, cho những giờ làm việc nhiều hơn 40 giờ mỗi tuần. Việc đơn thuần chỉ trả lương cố định cho nhân viên cũng không miễn trừ cho việc trả tiền làm thêm giờ cho nhân viên. Nói chung, "giờ làm việc" bao gồm tất cả thời gian mà nhân viên làm việc, hoặc trên cơ sở của người sử dụng lao động hoặc tại bất kỳ nơi làm việc theo quy định nào khác, từ lúc bắt đầu hoạt động công việc chính thức đầu tiên cho đến lúc kết thúc hoạt động chính thức cuối cùng của ngày công. Ngoài ra, pháp luật yêu cầu công ty phải có các sổ sách ghi chép chính xác về tiền lương, giờ làm việc của người lao động và các điều kiện khác của công việc.

Để biết thêm thông tin về pháp luật lương liên bang, hãy gọi cho đường dây trợ giúp miễn phí của Ban Kiểm Soát Lương Bổng và Giờ Giấc theo số 866-4US-WAGE (487-9243) hoặc văn phòng ở San Antonio theo số 210-308-4515. Thông tin cũng có tại trang web http://www.dol.gov/whd/.