Skip to page content
United States Department of Labor
Bookmark and Share

News Release

OFCCP News Release: [10/30/2013]
Contact Name: Leni Fortson or Joanna Hawkins
Phone Number: (215) 861-5102 or x5101
Email:
uddyback-fortson.lenore@dol.gov or Hawkins.Joanna@dol.gov
Release Number: 13-1996-PHI

Nhà thầu xây dựng khu vực DC phải trả $875.000 để giải quyết vụ kiện phân biệt đối xử với Bộ Lao Động Hoa Kỳ

Gần 400 đương đơn dân tộc thiểu số sẽ nhận lương truy lãnh khi công ty xem xét các hoạt động tuyển dụng

DULLES, Va. — Bộ Lao Động Hoa Kỳ hôm nay thông báo rằng nhà thầu xây dựng liên bang M.C. Dean Inc. đã giải quyết các cáo buộc cho rằng họ đã không cung cấp cơ hội tuyển dụng bình đẳng cho 381 công nhân Người Mỹ Gốc Phi, Người Gốc Tây Ban Nha, và Người Mỹ Gốc Á là những người đã làm đơn xin việc tại trụ sở Dulles của công ty. Một đợt xem xét của Phòng Các Chương Trình Tuân Thủ Hợp Đồng Liên Bang của bộ đã xác định rằng nhà thầu này đã sử dụng một số thủ tục, bao gồm các đợt kiểm tra không hợp lệ, không công bằng khi khiến cho các ứng viên dân tộc thiểu số đủ điều kiện không thể nhận được việc làm tập sự và thợ điện.

"Đất nước chúng ta được xây dựng dựa trên các nguyên tắc công bằng và cơ hội bình đẳng, và những rào cản do con người tạo nên khiến cho người lao động không có được việc làm tốt là vi phạm các nguyên tắc này," theo Giám Đốc OFCCP Patricia A. Shiu. "Tôi hân hạnh thông báo rằng thủ tục giải quyết này sẽ cung cấp các biện pháp bồi thường cho những người lao động bị ảnh hưởng và M.C. Dean đã đồng ý đầu tư những nguồn lực đáng kể để cải thiện các hoạt động tuyển dụng của mình sao cho việc này không bao giờ tái diễn."

Theo các điều khoản của thỏa thuận này, M.C. Dean sẽ thanh toán $875.000 tiền lương truy lãnh và tiền lãi cho 272 đương đơn xin việc Người Mỹ Gốc Phi, 98 Người Gốc Tây Ban Nha và 11 Người Mỹ Gốc Á là những người đã bị từ chối tuyển dụng vào năm 2010. Nhà thầu này cũng sẽ gia hạn 39 đề nghị việc làm cho các thành viên vụ kiện tập thể khi có cơ hội. Ngoài ra, M.C. Dean đã đồng ý tiến hành các biện pháp tự theo dõi và đào tạo nhân sự mở rộng để đảm bảo rằng tất cả hoạt động tuyển dụng của họ tuân thủ đầy đủ Sắc Lệnh 11246, sắc lệnh này cấm các nhà thầu và nhà thầu phụ của liên bang có hành vi phân biệt đối xử trong tuyển dụng dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia.

M.C. Dean là một công ty xây dựng, thiết kế và tích hợp hệ thống với trên 30 văn phòng trên toàn thế giới. Từ năm 2006, công ty đã nắm giữ trên 600 triệu dollar trong các hợp đồng với các cơ quan liên bang, bao gồm Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

Ngoài Sắc Lệnh 11246, OFCCP còn thực thi Mục 503 của Đạo Luật Phục Hồi (Rehabilitation Act) năm 1973 và Đạo Luật Hỗ Trợ Tái Điều Chỉnh Dành Cho Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam Era Veterans’ Readjustment Assistance Act) năm 1974. Những điều luật này quy định những ai có hoạt động kinh doanh với chính phủ, nhà thầu và nhà thầu phụ của liên bang, phải tuân thủ tiêu chuẩn công bằng và hợp lý đảm bảo họ không phân biệt đối xử trong tuyển dụng dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật hay tư cách cựu binh. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi cho đường dây trợ giúp miễn phí của OFCCP theo số 800-397-6251 hoặc truy cập http://www.dol.gov/ofccp/.