Skip to page content
Civil Rights Center
Bookmark and Share

Jednakost u pravima je Zakon

Protuzakonito je primaoca Federalne financijske pomoci diskriminirati po slijedecim osnovama:

  • Protiv bilo koje osobe u Sjedinjenim Državama po osnovi rase, boje kože, religije, spola, nacionalne pripadnosti, starosti, invaliditeta, politickog opredjeljenja ili uvjerenja; i
  • Protiv bilo kojeg uživaoca programa financijski potpomognutim Stavkom 1 Zakona o Financiranju Zaposlenih iz 1998. (WIA), po osnovi korisnikovih prava stecenih kroz status državljanstva koji ima pravo na rad u Sjedinjenim Državama, ili njegovom ili njezinom ucestvovanju u bilo kojem dijelu financijske pomoci WIA Stavka1-programa ili aktivnosti.

Službenik koji zaprima zahtjeve ne smije diskriminirati u niti jednoj od slijedecih podrucja:

  • Odlucivati tko ce biti primljen ili imati pristup bilo kojem financijski potpomognutom programu ili aktivinosti kroz WIA Stavka 1;
  • Davati prednost ili povlašteni tretman bilo kojoj osobi u vezi sa takvim programom ili aktivnošcu; ili
  • Donositi odluku o zapošljavanju u procesu odlucivanja vezanim uz takav program ili aktivnost ;

Što trebate napraviti ukoliko mislite da ste bili diskriminirani

Ako mislite da ste bili izloženi diskriminaciji po osnovi Stavke 1 WIA financijski potpomognutog programa ili Aktivnosti, možete uložiti pritužbu unutar 180 dana od datuma navodnog prekršaja i to kod jednog od navedenih: Službeniku za jednaka prava – Michaela Loisel, (207) 287-2876 (telefon) (800) 794-1110 (za osobe oštecenog sluha); ili Direktoru, Centar za civilna prava (The Director, Civil Rights Center (CRC), U.S. Department of Labor, 200 Constitution Avenue NW, Room N-4123, Washington, DC 20210.

Ako prijavu podnesete službeniku trebate cekati ili dok on ne izda pismenu Obavijest o konacnoj odluci, ili da prode 90 dana (što god je brže), prije nego što prijavu podnesete Centru za civilna prava (na gore navedenoj adresi).

Ukoliko službenik ne izda pismenu Obavijest o konacnoj odluci u roku od 90 dana od dana kada ste predali prijavu, ne morate cekati da Vam se izda Obavijest prije nego što predate prijavu u CRC. Medutim, morate predati Vašu CRC prijavu unutar 30 dana nakon isteka roka od 90 dana (drugim rijecima, u roku od 120 dana nakon što ste predali prvobitnu prijavu službeniku).

Ukoliko Vam službenik izda pismenu Obavijest o konacnoj odluci na Vaš prigovor, a niste zadovoljni odlukom ili rješenjem, možete predati žalbu pri CRC-u. Morate predati CRC žalbu unutar 30 dana od datuma kada ste primili Obavijest o konacnoj odluci.